Kontakt mail mig! freelancejournalist English

Freelancejournalist Hans Henrik Lichtenberg

Freelancejournalistik, tekster, pressemeddelelser og kommunikation

Archive for Ernst & Young

Champagne i kantinen – og blikket rettet mod Monaco

Widex A/S har eksisteret siden 1956, og alligevel er det lykkes at blive året danske Entrepreneur. Prisen – og entrepreneurskab i det hele taget – associeres som regel med nye virksomheder, der slår de gamle af banen med innovation og vovemod. I år var det en senior, der løb med sejren, som faktisk var hele tre sejre. Widex A/S løb nemlig med både priserne som landsvinder, vinder i Globalization og regionsvinder. Read the rest of this entry »

Medotech: En helt speciel stemning at vinde Entrepreneur of the Year


Medotech A/S
vandt årets Entrepreneur of the Year i kategorien Life Sciences, og det blev fejret med maner. Medotech har et innovativt produkt, der placerer virksomheden alene på et enormt internationalt marked. Det har investorerne fået øjnene op for, forhandlerne er med på vognen og kunderne – ja, de holder op med at skære tænder.
Read the rest of this entry »

Finanskrise: Nye omvæltninger i vente

En perlerække af hårdtargumenterende erhvervsfolk slog til fra hver sin vinkel i Bella Center. Anledningen var Entrepreneur of the Year, som for 13. år i træk indledtes med markante erhvervspersonligheders oplæg. Denne gang var fokus på finanskrise, kerneværdier, mennesket bag iværksætteren og sammenhængskraft mellem virksomheden og det omgivende samfund. – Eller sagt på en anden måde: et stort farvel til yuppierne og vækst for vækstens egen skyld.

Julie Meyer

Read the rest of this entry »

Lean-baseret opfølgning på sygefravær

Sidste år kontaktede Anne Søgaard, der er jobcenterchef i Lyngby-Taarbæk Kommune, Ernst & Young for at få hjælp til at udvikle en lean-baseret model for styring af sygedagpengeområdet. Bag denne handling lå en politisk beslutning, og en formodning om, at der ville være økonomiske fordele, samt at arbejdsgangene kunne forbedres til fordel for borgere og medarbejdere. Read the rest of this entry »

Lederkursus med fokus på trivsel og bundlinje

Et nyt ledelseskursus kombinerer de bløde værdier med de seneste teorier som LEAN og Six Sigma. Bag kursusrækken står erfarne undervisere, som har årelang erfaring som ledere på topposter danske virksomheder. Read the rest of this entry »

Motorvejsprojekt i Esbjerg sikrer hurtig sagsbehandling

Kommunalreformen sigter på at gøre hverdagen nemmere for den enkelte borger. Målsætningen er således, at borgerne blot skal kunne henvende sig ét sted i forbindelse med ledighed, understøttelse og dagpenge – uanset hvilken status man som arbejdstager har haft på arbejdsmarkedet. I Jobcenter Esbjerg har man siden starten af Jobcentrets etablering sat fokus på at holde alle ledige og sygemeldte aktivt i gang. Jobcenter Esbjerg igangsætter i maj 2008 Projekt Motorvejsforløb, som skal strømline arbejdsgangene på beskæftigelsesområdet. Read the rest of this entry »

Store besparelser på aktivering

Der er meget store udgifter forbundet med aktivering i de danske kommuner. Samtidig anvendes aktiviteterne ofte usammenhængende og der vælges efter meget tilfældige kriterier. Det giver rum for markante effektiviseringer både økonomisk og med hensyn til at få flere arbejdsløse i arbejde hurtigere. Read the rest of this entry »

International retning på offentlig revision

International regulering af hvordan offentlige myndigheder skal håndtere regnskab og revision bliver stadigt mere omfattende. På verdensplan arbejder en lang række organisationer på at standardisere og harmonisere offentlig administration og det giver sig også udslag i ny regulering på nationalt plan. Read the rest of this entry »

Politik og teknik i Finanslovsprocessen

Kristian Thulesen Dahl har den opfattelse, at finanslovsprocessen i høj grad stadig er politikerstyret. Han er udover at være formand for Finansudvalget også sit partis topforhandler i finanslovsprocessen og kender derfor spillet fra flere vinkler. På sigt har han også ambitioner om at Finans udvalget får en endnu større rolle i finanslovsprocessen. Read the rest of this entry »

Tid til borgerne frem for papirerne

Når Ernst & Young rådgiver kommunerne på børne- og ungeområdet er det med borgerne i fokus. Området er som andre kommunale opgaver stillet over store udfordringer i kraft af kommunesammenlægninger og øgede dokumentationskrav.
Read the rest of this entry »

Budgetanalyser som udgiftspolitisk styringsredskab

Budgetanalyser har gennem de seneste 20 år spillet en vekslende rolle som styringsværktøj i forhandlingerne om finanslovsmidlerne. Finansministeriet kan bruge analyserne til at finde effektiviseringer og besparelser, som kan iværksættes, hvis der er politisk opbakning til det, Det er der ikke altid. Og undertiden kan ressortministerierne bruge analyserne til at til at påpege finansieringsbehov. Budgetanalyser er derfor både et teknisk budgetstyringsværktøj og en kamparena, der ændrer sig i lyset af økonomiske og politiske forhold. Lektor Lotte Jensen fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitets har forsket i Finansministeriets rolle i statens udgiftspolitiske styring op gennem 1990´erne, og vi har mødt hende til et interview om budgetanalyser som værktøj i den økonomiske politik gennem tiden. Read the rest of this entry »

Ni principper for god offentlig service

Kvalitetsreformen giver bedre behandling – og mere administration
Oversygeplejerske Mette Videbech har været med til at udarbejde de ni principper for god offentlig service. Mette Videbech fortæller her om arbejdet i og med arbejdsgruppen og om fremtiden med en kvalitetsreform, som hun blandt andet frygter, vil betyde mere administrativt arbejde i sundhedsvæsenet. Read the rest of this entry »

Fodbold er kun sjovt, hvis man tæller målene

Flere og flere ældre, stiller højere krav til nysammenlagte kommuner. Det er den udfordring som Ernst & Youngs team for Ældre og Handicappede er sat i verden for at hjælpe kommunerne med at løse.
Det foregår i regi af Public Sector som i disse år oplever en stigende interesse fra det offentlige i at søge ekstern rådgivning.
Read the rest of this entry »

Leadership frem for administration

I Danmark er flere mennesker på sygedagpenge end på kontanthjælp. Det gør sygedagpengeudgifterne og administrationen af ordningerne til en af de største kommunale udgifter. Samtidig er området udsat for stærk regulering, politisk bevågenhed og administrative udfordringer i forbindelse med kommunalreformen. – Det kræver en beslutsom ledelse i kommunerne. Read the rest of this entry »

Nyt center skal kortlægge moms og afgifter i ministerierne

Finansministeriet anbefaler i en rapport om de administrative servicecentre, at der oprettes et center for regnskabs- og bogholderiopgaver under Økonomistyrelsen. Dette center kommer blandt andet til at varetage opgørelsen af moms og afgifter for samtlige centraladministrative enheder under de enkelte ministerier over for SKAT. Read the rest of this entry »

Stress i det offentlige – 10 råd om stress

Kommunesammenlægninger og kvalitetsreformer stiller store krav til medarbejderne i den offentlige sektor. De høje forventninger, politikerne og den øvrige befolkning har, kan i kombination med et stort arbejdspres stresse medarbejderne så meget, at de bliver syge af det. Stress kan forebygges, men det kræver, at såvel ledelse som den enkelte medarbejder er opmærksomme på problemet. Read the rest of this entry »

Overgangen til administrative servicecentre set med brugerøjne

Det er ikke første gang, Kort- og Matrikelstyrelsen står for at skulle overgå til et administrativt servicecenter. Derfor har Kort- og Matrikelstyrelsen allerede gjort sig værdifulde erfaringer i forhold til, hvordan styrelsen skal komme igennem implementeringen af de kommende to store fælles administrative servicecentre i staten. Read the rest of this entry »

Sikkerhedsrisiko ved trådløse netværk

I takt med efterspørgslen om fleksibel, nem og mobil informationsadgang har anvendelsen af trådløse net vundet stor udbredelse blandt virksomheder og privatpersoner. – Men teknologierne har en række sikkerhedsmæssige udfordringer, som man som bruger bør forholde sig til. Read the rest of this entry »

Fra Ernst & Young til den globale iværksætter-elite

Peter Hartzbech, CEO og medstifter af iMotions, har en fortid hos Ernst & Young. Og da han for fire år siden som leder af Venture Cup Danmark var med til Entrepreneur of The Year, og slog det ham, at han ville starte en virksomhed og selv stå på sejrsskamlen. Han satte sig det ambitiøse mål, at det skulle ske i løbet af få år, og det mål er han med virksomheden iMotions nu tæt på at nå. Read the rest of this entry »

Humor som forretningsplan

Ernst & Young kan godt klare, at der bliver taget gas på revisionsbranchen, erfarede Jarl Friis-Mikkelsen, da han var vært ved Entrepreneur Of The Year 2007. Men det var ikke kun sjov og ballade. Jarl Friis-Mikkelsen er selv iværksætter, og mange års kultur- og underholdningsprojekter har gjort ham meget bevidst om, hvad der kræves for at starte op.
Read the rest of this entry »

Risikoledelse er innovation

At håndtere risici er det samme som udvikling, mener Finn Kjær Jensen fra PRIMO, der er en forening med et videnscenter for risikostyring og -ledelse. Risikoledelse handler om overblik, som giver mulighed for at prioritere mellem risici – og om kommunikation, der indbyder til ansvarlighed og nyskabelse. Read the rest of this entry »

Øget kommunalt fokus på risikostyring

Det er de færreste kommuner, der har implementeret en overordnet risikostyring. Men behovet er stigende, i takt med at de administrative procedurer efter kommunesammenlægningerne kommer på plads, og kvalitetsreformen sætter øget fokus på gennemsigtighed. Read the rest of this entry »

Vandforsyning A/S

Senest 1. januar 2009 skal de kommunale vandforsyninger være udskilt fra den kommunale forvaltning og omdannet til selskaber – enten A/S eller ApS. Det skal ske for at opfylde kravet om, at kommunale myndighedsopgaver bliver klart adskilt fra driftsopgaver, som skal finansieres af brugerne. Den politiske aftale, hvis mål er en mere effektiv vandsektor, stiller kommunerne over for en række nye udfordringer af blandt andet regnskabsmæssig karakter. Read the rest of this entry »

Villighed til forandring hos Ernst & Young

Under overskriften ”Sådan håndterer din personlighedstype forandringer” afholdt Anne Friland to workshops på årets SAK-konference. Alle deltagere fik kortlagt deres personlighedstyper med værktøjet MBTI (Myers Briggs Type Indikator), og gennem dialog blev deltagerne klogere på, hvorfor de reagerer på bestemte måder over for forandringer. Read the rest of this entry »

Arbejdsglæde og forandring

Arbejdsglæde og forandring kan være hinandens modsætninger, men med de rette organisatoriske redskaber og holdninger kan en stadigt mere foranderlig hverdag gå hånd i hånd med glæden ved at gå på arbejde. Det fik omkring 80 SAK-medarbejdere 7. november at mærke på egen krop og sjæl ved en række workshops på årets SAK-konference på Hotel Raddisson. Read the rest of this entry »

Stort sikkerhedsopbud på Tagensvej

En tirsdag i september kom en Ernst & Young-kunde og tidligere medarbejder til Tagensvej. Med sig havde han 11 bodyguards fra forsvaret, som skulle beskytte ham mod terrorister fra ustabile regioner i den tidligere Østblok. Under besøget forsøgte et par ”pressefolk” at komme i nærheden af objektet, men deres indtrængen blev afsløret og forpurret af de vågne sikkerhedsfolk. Read the rest of this entry »

Fra eliteidræt til revision

Man glemmer ikke, hvordan man laver en baglæns saldo, siger Jonas W. Nielsen. Han er assistent hos Ernst & Young i afdeling 200 på Tagensvej og deltog for nylig på en rekrutteringsmesse, hvor han gik catwalk sammen med en række andre Ernst & Young-ansatte. På catwalken lavede Jonas W. Nielsen en baglæns saldo til speak af entertaineren Adam Duvå. Read the rest of this entry »

Jyske Bank tog et kulturspring

Jyske Bank har gennemført et omfattende arbejde med branding, produktudvikling og positionering på det danske bankmarked. Bag de mange unikke tiltag ligger en virksomhedskultur, som er oparbejdet gennem de sidste 20 år. Read the rest of this entry »

Dansk virksomhedskultur findes ikke!

Virksomhedskultur er en meget diffus størrelse, som varierer fra branche til branche, faggruppe til faggruppe og fra sted til sted. Set i forhold til resten af Europa, USA og Asien er der imidlertid i Skandinavien en ledelsesstil, som generelt er anderledes end i resten af verden. Read the rest of this entry »

Familier skal blive bedre til at drive virksomhed

Dansk virksomhedskultur:

Styrken og samtidig svagheden ved dansk virksomhedskultur er ejerledelsen. Ejerlederen er suveræn til at skabe vækst med sit engagement og personlige drive, men når han ikke længere er til stede i virksomheden, går en central del tabt. Det går ud over virksomheden – særligt i de tilfælde hvor den går i arv til en datter eller søn. Read the rest of this entry »

Dansk virksomhedskultur anno 2007

”De ringer og snøfter – Vi kommer og løfter.” – Fra 108 rim i erhvervslivets tjeneste.

Dansk virksomhedskultur er præget af livet i mellemstore, familieejede organisationer. Den strømlinede corporate culture, som verdens allerstørste industrinationer har opbygget, har kun i begrænset omfang smittet af på danske virksomheder – og det er både godt og skidt. Read the rest of this entry »

Lars Larsen: ”Jeg elsker at betale skat”

Ved 10-års jubilæet for EOY var det i høj grad Lars Larsen, der stjal billedet. Som tidligere vinder, prisuddeler og Danmarks vel nok mest kendte vækst-iværksætter var det ham som folks øje fulgte. Lars Larsen har nemlig altid gået sine egne veje, og det har givet succes ud over alle grænser. Read the rest of this entry »

Dansk virksomhed på olieselskabernes bonede gulve

Det var Allerød-virksomheden Welltec A/S, der vandt landsfinalen i Ernst & Young’s Entrepreneur Of The Year 2006. Med et enestående produkt, som allerede er kendt og benyttet verden over i olieindustrien, samt en stålsat vilje til at innovere har Welltech A/S vist sig som en komet blandt danske virksomheder. Read the rest of this entry »

Santaris Pharma er årets EOY Biotek-entrepreneur

Santaris Pharma har med sine lovende kræftforskning fået de internationale investorer til at spærre øjnene op. 40 mio. euro er rejst i 2006, og en række lovende internationale partnerskaber med virksomheder og forskningsinstitutioner er indgået. Virksomheden regner med at have de første produkter på markedet om tre til fem år. Read the rest of this entry »

esoft er bedste Young Entrepreneur of the Year

Underskoven af små IT-virksomheder er stor, og kun en lille håndfuld har fat i virkelig unikke løsninger, som samtidig har markedspotentialet til at gøre virksomheden til en vækstkomet. Sådan en er esoft system A/S og ved tildelingen af året pris som Young Entrepreneur of the Year kunne den stolte stifter Rene Dines afsløre, at esoft system A/S er på vej mod en børsintroduktion. Read the rest of this entry »

Smykke-emperie vinder handelsprisen i EOY 2006

PILGRIM hører til i den helt særlige kategori af iværksættere som er groet organisk fra den lille enmands gadebutik til en international koncern med over 300 ansatte. De usædvanligt høje vækstrater betød, at en enig jury ved Entrepreneur of the Year 2006 kunne hædre PILGRIM erhvervslivets Oskar i kategorien Handel. Read the rest of this entry »

Entrepreneuren Clement Kjersgaard

Da Clement Kjersgaard blev bedt om at være konferencier ved EOY 2006, tog det ikke lang betænkningstid før han sagde ja tak. Det går nemlig hurtigt når Clement skal give svar på tiltale og han sikrede en EOY prisuddeling med skarp debat og interessante interviews med årets vindere. Read the rest of this entry »

10 års kulturkamp for vækst

Da Ernst & Youngs Entrepreneur of the Year blev afholdt i slutningen af november, var det samtidig 10-års jubilæum for arrangementet. Udviklingen er gået stærkt, og hvert år er der kommet mere fokus på arrangementet, flere iværksættere og kategorier er kommet med, og den samfundsmæssige betydning er begyndt at slå igennem. Read the rest of this entry »

Underholdningsindustrien er fokusområde for Ernst & Young

Media & Entertainment er blevet en global branche, og Ernst & Young har med sektor-opdelingen lagt en strategi for, hvordan Ernst & Young i nært samarbejde med kunder kan bane vejen for reelt globale organisationer inden for Media & Entertainment. Read the rest of this entry »

Global Symposium 2006

Siden de tre sektorer Global Technology, Global media & Entertainment og Global Telecommunications blev oprettet, udskilt af TCE for godt et år siden, er udviklingen gået stærk. Temaet for Ernst & Young Global Symposium, der blev afholdt i dagene 24.-26. september 2006 på Hotel Marriot i København, var netop, hvordan disse tre sektorer kan forsætte deres udvikling i takt med, at brancherne oplever en voldsom vækst og et hastigt udskilningsløb. Read the rest of this entry »

Fuld fart på Ernst & Youngs teknologisektor

Nokia producerer ca. 1 million mobiltelefoner dagligt. Microsoft omsætter for over en mia. USD om måneden, og i Indien fordobles antallet af mobilabonnementer i løbet af få måneder. Teknologivirksomhederne har høj prioritet for Ernst & Young, det er her væksten for alvor kan mærkes, lød det på Global Symposium i København i slutningen af september 2006. Read the rest of this entry »

Uopdyrket marked for Ernst & Young i Telekommunikation

Ernst & Youngs Telecommunications Sector har en god position på markedet for telekommunikation, og væksten i omsætning har det seneste år været på hele 21 pct. Globalt set er Ernst & Young markedsleder i kanal 1, mens der stadig er et stort uopdyrket marked på kanal 2, lød det fra ledelsen af den globale telekommunikationssektor. Read the rest of this entry »

EOY er blevet en mærkevare

Entrepreneur of the Year – gennem 10 år

Entrepreneur of the Year (EOY) har gennem 10 år udviklet sig til en institution i dansk erhvervsliv. Kendskabet til arrangementet er større end til nogen andre iværksætterinitiativer, og de positive effekter på vækstlaget er netop dokumenteret i en ny undersøgelse. Read the rest of this entry »

EOY er en god forretning

Entrepreneur of the Year – gennem 10 år

Entrepreneur of the Year (EOY) har vist sig at være et givtigt aktiv for Ernst & Young – ikke blot i form af goodwill, men også i kraft af en helt konkret, målbar kundetilgang og reklameværdi, viser en ekstern undersøgelse foretaget af Aalund Business Research. Read the rest of this entry »

Global Symposium for Telecom, Technology and Media & Entertainment

Nearly 300 partners and managers attended the global symposium in sunny Copenhagen 25-26 September 2006 to learn, study and network. Read the rest of this entry »

Global Symposium for Technology, Telecom & Entertainment

Allerede ni måneder før det netop afholdte Global Symposium begyndte forberedelserne til, hvad der skulle blive det største, globale møde for de tidligere ICT-sektorer nogensinde. Kravene til faciliteter for et internationalt møde over flere dage med næsten 300 besøgende fra hele verden er store, og Søren Strøm, medlem af den daglige ledelse, lægger ikke skjul på, at han ud over de gængse krav også ønskede at give gæsterne en speciel oplevelse i København. Read the rest of this entry »

Martin Lindstrøm: Vi skal lære af Google og Playstation

Interview med Martin Lindstrøm. Fra den hektiske marketingverden er der en række provokerende råd til Ernst & Young. Manden bag opsangen er den internationalt anerkendte marketingguru, Martin Lindstrøm, der talte til næsten 300 partnere og account managers ved Global Symposium 2006 for sektorerne Telekom, Tekonologi og Media & Entertaintment. Read the rest of this entry »