Kommunikationseftersyn

Jeres virksomhed og dens relationer er baseret på kommunikation. Når virksomhedens eller organisationens budskaber er præcise og forståelige, bliver det gennemskueligt for dine kunder, brugere, samarbejdspartnere og andre interessenter, hvem I er – og hvad I står for. Dette øger troværdigheden og styrker relationerne. Effektiv kommunikation kan med andre ord styrke jeres situation og øge muligheden for at opnå mål.

Freelance journalist og kommunikationsrådgiver

Et kommunikationseftersyn giver jer viden om, hvordan jeres kommunikation eller organisation konkret kan forbedres. Det sætter jer i stand til at:

• tiltrække nye kunder/medlemmer
• fastholde eksisterende kunder/medlemmer
• opnå et bedre omdømme, mere synlighed samt bedre relationer til omverdenen

Jeg udfører kommunikationseftersyn i samarbejde med journalist og kommunikationskonsulent Jacob Lybek. Gennem mange års arbejde med kommunikation ved vi, hvilke faktorer, der har afgørende indflydelse på en virksomhed eller organisations evne til at skille sig ud. Med et kommunikationseftersyn kombinerer vi den viden med jeres målgrupper og eksisterende kommunikationsmateriale.

Sådan foregår et kommunikationseftersyn
I forbindelse med et kommunikationseftersyn gennemgår vi bl.a. jeres hjemmeside – og tager temperaturen på og analyserer kommunikationen med kunder/medlemmer og omverdenen, herunder forholdet til pressen. På baggrund af selve eftersynet udarbejder vi en rapport, der tager udgangspunkt i kundens strategiske situation og mål.
Rapporten giver svar på, hvordan kommunikationen helt konkret kan forbedres. Og hvilke indsatser, der bør – og ikke bør – prioriteres. Rapporten anviser ligeledes, hvad det vil koste af tid og resurser at gennemføre forbedrende tiltag – samt vores anbefalinger til, hvem der kan udføre forbedringerne. Efter rapporten er afleveret, gennemfører vi en opfølgende samtale.

Der er altså fire dele i et kommunikationseftersyn:

1. Indledende møde
2. En analyse af den eksisterende kommunikation
3. En handlingsplan: Hvad bør forbedres – og hvordan gøres dette mest effektivt og billigst
4. Opfølgende samtale

Prisen for et kommunikationseftersyn afhænger af omfanget. Kontakt mig for nærmere info.

Skriv et svar