Økologer i dialog om gensplejsning

De økologiske foreninger er i stigende grad begyndt at interessere sig for gensplejsning. Flere forskere er af økologer blevet spurgt til råds om risiko og muligheder.
“Det er blevet meget nemmere at snakke gensplejsning med økologerne.
For tre til fire år siden var de helt lukkede, men nu bliver vi inviteret til at holde oplæg for økologiske foreninger om emnet. I den økologiske bevægelse er der både en religiøs og en progressiv fløj, og jeg tror, at den progressive fløj vil holde den nye dialog kørende,” siger seniorforsker Peter Ulvskov fra Bioteknologigruppen under Danmarks Jordbrugsforskning.
Gensplejsning er ifølge de økologiske avlsregler ikke tilladt, men findes der ikke alternativer, må medicin, der er fremstillet på basis af gensplejsede organismer, bruges.
Faglig sekretær i Landsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ), Sybille Kyed, afviser, at der er sket en holdningsændring:
Vil provokere medlemmerne

“Det har hele tiden været vores politik, at vi ikke ville have gensplejsning. Vi holder møderne for at provokere vores medlemmer og oplyse om problemerne, så de kan argumentere for deres sag. Det kan da godt være, at nogle medlemmer bliver overbevist om, at gensplejsning er en god ide, men det er ikke hensigten med møderne. Vi sidder ikke og arbejder med, om vi alligevel skulle tillade gensplejsning et stykke hen ad vejen,” pointerer hun og siger, at der dog er sket en udvikling i retning af større forståelse mellem traditionelt landbrug og økologisk.

Er rede til at diskutere

“Der er jo også sket en udvikling i det konventionelle landbrugs syn på økologi. For tre til fire år siden kunne vi ikke få dem til at sige, at der var en ide i økologisk landbrug, men nu er de rede til at diskutere, om vi har nogle gode løsninger, som de kan bruge. Omvendt er der nok også økologer, som synes, at g+ensplejsning er en god ide og tænker, at vi ikke er åbne nok. Det skulle da være underligt, hvis der ikke findes sådan nogle personer,” siger faglig sekretær i LØJ, Sybille Kyed.
LØJ arbejder for et forbud mod g+ensplejsning i EU og deltog i demonstrationen mod gensplejsede soyabønner på Århus havn i 1996.

Økologernes frygt

Økologernes frygter gensplejsning, fordi de mener, at egenskaber fra genmanipulerede planter kan overføres til naturen. Peter Ulvskov fra Bioteknologigruppen ved Danmarks Jordbrugsforskning er helt enig i, at egenskaberne kan overføres mellem planter: “Alle planter har egenskaber, der kan byttes mellem andre planter, det viser vores forskningsresultater, spørgsmålet er så bare, om det er farligt. Vi kunne aldrig drømme om at sætte en gensplejset plante ud i naturen, som indeholder egenskaber, som vi ikke ønsker, skal slippe ud.
Derfor vil gensplejsede planter hverken øge eller mindske den indflydelse, som landbruget har på naturen,” siger seniorforsker Peter Ulvskov.