160 banker ét IT-system

Konkurrencen mellem mindre og mellemstore banker i Danmark og det øvrige Skandinavien betyder, at det ikke længere kan forsvares at have sit eget IT-system. Det skal outsources, og i mange tilfælde kan den operation spare en bank for ca. halvdelen af IT-budgettet.

Hos SDC Udvikling udvikles fremtidens banksystemer. I nært samarbejde med bankerne, som både er kunder og ejere af SDC Udvikling, bliver komplette banksystemer implementeret og avancerede moduler udviklet. Det kan lade sig gøre, fordi branchen i Danmark i høj grad er indstillet på samarbejde.
”I Danmark, og til dels også resten af Skandinavien, har vi den unikke situation, at pengeinstitutionerne har forstået værdien af at arbejde sammen. Vi har en række store fælles institutioner som eksempelvis PBS og Dankortet, der har været med til at skabe en tradition af tillid. Det er denne tradition, der også betyder, at fælles IT-systemer er så langt fremme her,” fortæller adm. direktør Jørgen Giversen i SDC Udvikling. Samtidig med at alle bankerne kører det samme system, så giver SDC Udvikling bankerne mulighed for individuelt at tilpasse deres systemer. På den måde sikres, at de enkelte pengeinstitutter kan differentiere sig med eksempelvis, hvilke services der skal præsenteres online, og hvordan den grafiske brugerflade skal se ud.

Nordens største IT-projekt
Da SDC i 2005 udskiftede samtlige IT-systemer på en gang for 80 norske banker, blev det kaldt nordens største IT-projekt. Med ét slag fordoblede SDC antallet af banker i kundekredsen. Opgaven skete til tiden og mest interessant er, at SDC kan håndtere driften af den udvidede kundeportefølje stort set uden ekstra omkostninger. – Og det kommer kunderne til gode i kraft af deres medejerskab af SDC.
”Fordelen ved at have ét system er, at driftsomkostningerne ikke stiger ved at udvide det,” siger Adm. direktør Jørgen Giversen hos SDC.
I betragtning af, at IT er bankernes andenstørste udgift, efter lønninger, så er det betydelige rationaliseringer fælles IT-drift kan medføre.
”Det bliver mere og mere udtalt, at hvis man vil have selvstændighed som mindre eller mellemstor bank, så er man nødt til at samarbejde på IT-siden,” Adm. direktør Jørgen Giversen i SDC. SDC har siden 1963 varetaget bankers IT-funktioner.

Fremtidens muligheder
SDC Udvikling har i øjeblikket et at de mest moderne IT-systemer, som er specialbygget til pengeinstitutterne, og der bliver løbende udviklet på det. De seneste år er der investeret op mod 3 mia. kr. i udvikling. Den røde tråd i arbejdet er, at der skal udvikles systemer til mennesker, og at systemerne skal understøtte tilgængelighed – banken skal være der hvor brugerne er, eller som direktør Erik Jakobsen fra SDC siger: ”Vi skal gøre bankerne tilgængelige på de apparater, som folk har i lommen.” Han uddyber:
”Vi kan se, at folk sjældnere kommer i bankerne. Vores udfordring er derfor at være der hvor, bankkunderne er. Det kan eksempelvis ske via mobiltelefonen, PDA eller måske applikationer, der kan afvikles via iPod,” siger direktør Erik Jakobsen fra SDC Udvikling.
SDC har systemer parat som kan udnytte de mobile teknologier i forbindelse banking, men den endelige implementering kræver igen, at branchen står sammen og bliver enige om at gøre det i fællesskab.

Om SDC Udvikling A/S
SDC Udvikling er et system-udviklingshus, der leverer IT-ydelser til 160 danske norske pengeinstitutter. SDC udvikler og vedligeholder pengeinstitutternes systemer og sørger for drift og support. I SDC Udvikling sættes mennesket i centrum – hvilket ikke blot betyder, at man som medarbejder får rammer, hvor der er plads til udvikling, men også, at der stilles krav til selvstændighed og ansvarlighed. De værdier, der er gældende i SDC Udvikling er individualitet, fællesskab, ansvar, respekt og troværdighed. SDC Udvikling have i 2005 en omsætning på ca. 550 mio. kr. og beskæftiger 270 medarbejdere.