30 pct. af nye boliger lever ikke op til miljøkrav

Det står skidt til for danske håndværkere med at leve op til nye krav om tætte boliger. Tre ud af ti testede boliger lever ikke op til kravene om tæthed. Det betyder, at regeringens miljømålsætninger ikke holder, og at forbrugerne får usunde huse med risiko for fugtskader – i mange tilfælde uden nogen former for retsgaranti.

De skærpede krav til nybyggeri overholdes ikke, viser erfaringer fra medlemmerne af brancheorganisationen Klimaskærm, der består af virksomheder, som varetager tæthedsprøvninger af nye bygninger. Kommunerne, der har ansvaret for at nybyggeri lever op til kravene, håndtere denne forpligtigelse meget forskelligt, nogle kommuner gør det helt rigtige og kræver en tæthedsprøvning af alt nybyggeri, andre udtager 5 pct. til stikprøvekontrol, andre gør slet ingenting. Nedenstående oversigt er udarbejdet i oktober 2008 på baggrund af rundringning til samtlige kommuner udført af Jysk Trykprøvning A/S og Tegnestuen A/S Mortalin.

Tæthedsprøvning kræves ved:
Alle nybyggerier 41%
Stikprøver ved 5% af byggetilladelser 44%
Ingen krav 13%

I 2006 ”dumpede” ca. 60 pct. af al nybyggeri, i dag dumper 30 pct., så det er altså afgørende, at kommunerne kræver dokumentation for, at bygningsreglementet er overholdt.

Rammer forbrugerne
Det går i sidste ende ud over forbrugerne. De kan ikke være sikre på, at deres boliger er i orden og lever op til den standard, som man kan forvente af en moderne bolig, og som er beskrevet i bygningsreglementerne. Træk, svamp og dårlig opvarmningsøkonomi er konsekvensen, og det er trist, når der faktisk er alle muligheder for både at bygge fornuftigt og kontrollere med gennemprøvet teknik.

Hvem kan kontroller byggeriet
Brancheforeningen klimaskærm er en organisation, som sikre at medlemsvirksomheder opfylder kravene for at udfører målingerne. Som noget nyt er det nu også muligt at blive certificeret af Dansk Standard, dette giver bygherre og kommunerne garanti for, at målingerne udføres af personer, som opfylder uddannelseskravet, og at der anvendes udstyr, hvor det er dokumenteret, at målingerne er korrekte. Kommunerne bør også stille krav til de virksomheder, som tester bygningerne, kræve de er certificeret af DS eller som minimum medlem af Klimaskærm.
Der er nu 3 virksomheder som er certificeret: Jysk Trykprøvning A/S og Tegnestuen A/S Mortalin er blandt de 3.

For yderligere information kontakt venligst
Jan Nielsen Vivi Gilsager
TEGNESTUEN – A/S Mortalin Bygningsservice Jysk Trykprøvning A/S
– Rådgivende arkitekt og ingeniørfirma Service virksomhed til byggebranchen
Bråbyvej 74-76 – 4690 Haslev Olaf Ryes Vej 14 – 8420 Knebel
Mobil: 2024 8693 – Direkte: 5636 5939 Mobil: 4017 2342
Tlf: 5636 5958 – Fax: 5636 5955 Tlf: 8635 6811
E-mail: jon-byg@mortalin.dk E-mail: vivi@trykproevning.dk
web: www.mortalin-byg.dk web: www.trykproevning.dk