Aastra leverer fremtidens IP-telefoni

Aastra er en af verdens førende leverandører af komplette IP-telefonisystemer. Bag successen ligger flere års aggressive opkøb og fokuseret udvikling af fremtidens IP-telefoni.

Priserne daler på IP-telefoni, og markedet er inde i en stærk konsolidering. Denne tendens har varet i flere år, og Aastra har brugt udviklingen til at opkøbe videnstunge spillere på markedet og samle ressourcerne i én verdensomspændende organisation. Det er en nødvendig strategi i et marked, hvor prisen daler med 11 pct. om året, og en stadig større andel af omsætningen skal benyttes til udvikling.

Fortsat muligheder på IP-markedet
Markedet er trods adskillige års omfattende udbygning af IP-telefoni langt fra dækket. Kun en tredjedel af telefonerne i Danmark var i 2006 IP-telefoner. Claus E. Kotasek, der er adm. direktør i Aastra Telecom Nordic A/S siger:
”De større virksomheder har nu næsten alle en IP-løsning, men i SMB-markedet er der stadig et stort behov for mere effektive løsninger.”
Han peger på, at der ud over væsentligt lavere løbende omkostninger også er besparelser at hente ved kun at håndtere ét netværk. Claus E. Kotasek nævner i den forbindelse Faaborg-Midtfyn, der nu har én server med fire gateways til IP-telefoni i stedet for ca. 70 telefoncentraler.
”Telefoni har hidtil ikke haft den store bevågenhed for beslutningstagerne i erhvervslivet, men det ændrer sig. Nu bliver det et centralt forretningsområde, som har høj prioritet i IT-afdelingerne.”

Store besparelser
Hvor store besparelserne er ved at implementere IP-telefoni, afhænger i høj grad af, hvilken type virksomhed der er tale om. Kjaer Group A/S, som bruger mobiltelefoner meget, har ved at gå over til IP-telefoni tjent investeringen hjem i løbet af mindre end 6 måneder. Besparelserne ligger i, at sælgere i udlandet undgår dyre roaming-afgifter ved at bruge deres computer og headset til alle samtaler.
Indtil for ganske kort tid siden var det sådan, at IP-telefoni var billigere i drift end traditionel telefoni, men til gengæld var det dyrere at etablere en IP-løsning.
”Den billigste måde at etablere et telefonsystem på fra grunden er at vælge IP, og med minutpriser på ned til 5 øre er der ikke noget at betænke sig på længere,” mener Carsten Husted, der er salgsdirektør hos Aastra.

Garanti for effektivitet
Investering i IP-telefoni kan være en vanskelig beslutning i det tilfælde, hvor en virksomhed allerede har et fungerende, traditionelt system. Her opvejer virksomhederne prisen på at opdatere det gamle system med prisen på et nyt, IP-baseret system – og det kan være vanskeligt, for måske kan den etablerede IT-infrastruktur i virksomheden ikke klare at route IP-telefoni. I de tilfælde har Aastras partnere en række redskaber, der kan teste kundernes IT-systemer for, om de er parate til IP-telefoni, og hvilke investeringer der evt. skal foretages.
”Ved at vi udfører netværksanalyser, får kunden en tryghed for, at det virker, og at alle flaskehalse i systemet er elimineret,” siger Carsten Husted.

Tilfredse kunder
Aastra har den vision, at der skal være 100 pct. kundetilfredshed. Derfor ringer Aastra til alle kunder og følger op på forhandlerens arbejde. Denne måde at drive forretning på har i høj grad været medvirkende til, at der nu er over 10.000 kunder i Danmark, som benytter produkter og ydelser fra Aastra, heriblandt Københavns Kommune, der har flere end 13.000 telefonbrugere.
Aastra vurderer, at i takt med, at telefoni flytter over på bredbåndsnetværket, så vil IP-telefoni blive betragtet og håndteret som andre dataydelser. Det betyder, at service som ekstern hosting og outsourcing af IP-telefoni vil blomstre op.

Om Aastra
Aastra Telecom er en ledende, global leverandør af komplette løsninger inden for telekommunikation med fokus på telefoni til industri, handel og service samt kommunale institutioner. Aastras produkter omfatter et komplet udvalg baseret på både åbne standarder som SIP (Session Initiation Protocol), og traditionelle netværksløsninger baseret på kommunikationsservere, gateways, telefonterminaler, VoIP-udstyr, trådløse produkter og avancerede softwareapplikationer. Aastras brede sortiment af innovative, integrerede løsninger retter sig mod såvel enkeltmandsvirksomheden som verdens største virksomheder med komplekse behov for netværksløsninger spredt over flere lokationer. Aastra servicerer klienter i Nordamerika og Vesteuropa, med en stigende tilstedeværelse i Sydamerika og Asien. Hovedkvarteret ligger i Ontario, Canada, og i Norden har Aastra egen repræsentation i Danmark, Norge og Sverige.