Alecto Nyhedsbrev I/2009

Velkommen til Alectos nyhedsbrev
Velkommen til Alectos nyhedsbrev. Vi vil her i nyhedsbrevet fremover præsentere vores syn på aktuelle sager og skrive nyheder om Alecto og vores branche generelt. Vi har mange holdninger til de store omvæltninger, der sker på området netop nu, og vi har som en stor aktør på markedet både et ansvar og en vilje til at drive udviklingen i en positiv retning for alle parter. Vi håber vi kan bidrage til større åbenhed og dialog, og det er dette nyhedsbrev et udtryk for.

Venlig hilsen og god læselyst
Christina Grøntved, direktør Alecto

Alecto er parat til kommunaliseringen
Den kommende kommunalisering af alle opgaver i forbindelse med ledighed kommer som en udfordring for kommunerne. De lokale jobcentre skal nu håndtere en række nye opgaver lokalt, og de eksterne aktører er spændt på, hvordan samarbejdet fremover kommer til at se ud, når Staten trækker sig ud af arbejdet med ledighed.
Hos Alecto forsøger vi at være på forkant med udviklingen. Vi ved at den kommunale udfordring bliver forskellig fra sted til sted, og derfor er vi gearede til at operere på forskelligt grundlag og med skræddersyede services.
Vi er som privat virksomhed meget enige i beslutningen om at kommunalisere beskæftigelsesindsatsen. Vi ser den enstrengede indsats som en god mulighed for, at der kan gennemføres mere specialiserede forløb, som går på tværs af kommunale grænser og nye samarbejdsformer mellem det offentlige og de private aktører. Det ser vi frem til og vi vil gøre vores yderste for at være en partner, der kan bidrage med nye løsninger og kreative forløb, der spiller sammen med de lediges behov og jobcentrenes målsætninger.

Ministeren besøger Alecto
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har for nyligt aflagt besøg hos Alecto. Inger Støjberg benyttede besøget til at danne sig et overblik og få en større viden om det arbejde, som de private virksomheder på beskæftigelsesområdet udfører. Ministeren var meget interesseret i den lovgivning vi arbejdere under, og hun var med egne ord ”uhyre begejstret” for vores møde. Ministerbesøget er en afledt effekt af et længere samarbejde med arbejdsmarkedsstyrelsens medarbejdere.

Behov for gennemsigtighed mellem aktører
I øjeblikket er det ikke muligt at sammenligne omkostninger på tværs af offentlige og private aktører. Det betyder desværre, at der opstår myter og historier i pressen, som er skrevet på et fejlagtigt grundlag. Et eksempel er den SFI-rapport, der udkom i april, som påpeger, at de private aktører har kostet meget mere at benytte, end hvis opgaver var løst i offentligt regi. Det er ikke korrekt.
Først og fremmest bygger udregningerne på gamle aftaler, som ikke længere er aktuelle. Der er simpelthen ikke et gyldigt datagrundlag, som tillader en sammenligning af de nuværende vilkår.
Skulle det vise sig, at eksterne aktører er dyrere på visse områder, så kan der være gode grunde til det. Der er eksempelvis en tendens til de eksterne aktører får de tungeste, og dermed dyreste, ledige. I det hele taget løser private aktører anderledes opgaver end det offentlige, hvilket netop er en del af vores eksistensberettigelse. Derfor bliver sammenligninger ofte en afvejning af uforenelige størrelser.
Vi er meget villige til at diskutere omkostningerne på beskæftigelsesområdet, vi tror faktisk, det vil give os rigtig mange gode argumenter, men en saglig diskussion kræver, at vi har et grundlag at samarbejde ud fra. Det vil gøre det helt tydeligt, hvornår det kan svare sig at benytte eksterne aktører, og hvornår det offentlige klarer opgaven bedst selv.