Amter sprøjter med Roundup

Fem ud af 14 amter sprøjter med Roundup ved vandløb. Landmænd landet over er derimod blevet forbudt at dyrke de sidste meter landbrugsjord ud til vandløb, de såkaldte dyrkningfrie bræmmer.
Begrundelsen er, at der er en høj risiko for udsivning af gødning og sprøjtemidler.
Resultatet er, at de dyrkningsfrie bræmmer gror til i ukrudt og særligt bjørneklo. Den eneste måde, amterne kan holde dem nede på, er ved at bekæmpe med sprøjtemidlet Roundup, der er farligt for fisk og under mistanke for at sive ned i grundvandet.
Formanden for miljøudvalget i Nordjyllands Amt Niels Kristian Kirketerp mener, at der ikke er noget problem i at sprøjte med Roundup i de dyrkningsfrie bræmmer:

»Det, amterne gør, kan ikke sammenlignes med landmændenes sprøjtning. For det meste bliver der blot penslet Roundup på bjørnekloens blade eller sprøjtet direkte på planten, og der er ikke andre realistiske måder at bekæmpe bjørneklo på. Landmændene sprøjter med marksprøjter på et langt større areal.«

Men amterne bliver sandsynligvis tvunget til at finde på andre metoder til at fjerne den vidtvoksende bjørneklo, skriver Landsbladet. Til efteråret vil miljøminister Svend Auken nemlig indføre en ny pesticidhandlingsplan, som bygger på en rapport fra pesticidudvalget under miljøministeriet. Der står i rapporten: »Udvalget anbefaler, at der hurtigst muligt etableres en 10-12 meter sprøjtefri randzone ind mod våde naturområder…« De amter, der bruger Roundup ved vandløb, er: Nordjyllands Amt, Vejle Amt, Vestsjællands Amt, Ribe Amt og Ringkøbing Amt.