Automatisering: Specialstyring effektiviserer Knudmoseværket

De to grab-skovle, som håndterer affaldet på Knudmoseværket i Herning, er helt centrale for anlæggets funktion og effektivitet. De kræver manuel betjening døgnet rundt, og nedbrud på en skovl betyder, at Knudmoseanlægget ikke kan levere centralvarme til Hernings borgere og virksomheder. En nylig ombygning af skovlenes styring har bevirket, at værket er blevet mere driftssikkert og samtidig billigere at vedligeholde. Bag den nye løsning står virksomheden Nordtec-Optomatic A/S og Lemvigh-Müller.

Det var en stor beslutning da Knudmoseværkets driftschef, Ove Jespersen, valgte at udskifte styringen på værkets skovle. De håndterer affaldet fra det ankommer til værket, og til det havner i ovnen, hvor det bliver brændt ved ca. 1.000 grader. Affaldet leverer en stabil og væsentlig andel af områdets fjernvarmeforbrug og værkets oppetid har derfor højeste prioritet.
Problemet var, at der gennem tiden var sket en knobskydning af styringen af de kranmonterede skovle, hvoraf de ældste komponenter var fra midten af 1990´erne.
”Det gjorde desværre, at fejlsøgning tog urimeligt lang tid, og vi havde dårligt overblik over anlægget. Vi ønskede os en ny start med nye muligheder for effektivitet og overvågning. Derfor indledte vi samarbejdet med Nordtec om udskiftning af hele styringen af skovlene,” fortæller Ove Jespersen.
Han havde på forhånd undersøgt markedet for mulige løsninger, men netop Nordtec foreslog at opbygge den nye løsning i gennemprøvede standardkomponenter, og det, sammen med gode anbefalinger fra andre samarbejdspartnere, gjorde udslaget.

Sparede omkostninger til service og reservedele
Det var i samarbejdet også væsentligt for Knudmoseværket at den nye styring kunne bidrage positivt til værkets vedligeholdsbudget, og komponenterne skulle være leverandør-neutrale – således at fremtidig service af anlægget kan foretages af mange forskellige teknikere og ikke blot én.
”Det er nemt at havne i en teknologisk blindgyde, særligt hvis man gennem mange år får opbygget et system, der bliver mere og mere uoverskueligt,” siger Ove Jespersen. Han stod nemlig i den situation, at det i stigende grad blev svært at finde reservedele, og det gamle PLC-system var så gammelt, at kun meget få kunne servicere det.
En sideeffekt af reservedelsproblemet var, at Knudmoseværket så sig nødsaget til at hamstre dyre, udgåede reservedele for at være på den sikre side.
”-Og det er jo ærgerligt. At have et lager er det samme som at binde kapital til noget, som vi reelt ikke får noget ud af,” mener Ove Pedersen.
Samtidig var et væld af del-systemer begyndt at stå i vejen for hinanden. Blandt var radiostøj fra de forskellige komponenter begyndt at udgøre et problem for service og den daglige drift.

Ny styring sikrer mod fejlbrug
Selve funktionaliteten fik også et løft af Nordtecs kreative brug af PLC-komponenter fra Lemvigh-Müller.
Tidligere kunne brugeren af skovlene nemt komme til at svinge dem ind i væggene eller ligefrem ind i operatørrummet. Den vanskelige håndtering af skovlene skyldtes, at hver skovl hænger i over ti meter lange wirer. Blot et lille forkert ryk i joysticket får skovlen til at svinge adskillige meter.
Den nye styring tager højde for dette. En sensor registrerer hvor langt ned skovlen er, det har betydning for svingradius, og en anden sensor registrerer skovlens hastighed. Disse oplysninger benyttes til aktivt at assistere brugeren af kranen. I praksis betyder det, at når operatøren begynder at køre skovlen til en af siderne, så vil motoren køre i en jævn overgang mellem hurtig og langsom, som betyder, at skovlen ikke kommer i ukontrolleret svingning.
”Vi har oplevet mange gange, at skovlene rammer murene herinde. Det fører altid til materiel skade på hydraulikken på kranerne, men det kan vi heldigvis undgå nu,” lyder det fra Ove Jespersen. Han er meget tilfreds med anlæggets nye ”anti-sling” funktionalitet og ser frem til at antallet af betjeningsfejl kommer til at dale betydeligt. – Det gør det blandt andet nemmere at oplære nye medarbejdere i at betjene udstyret.

Godt samarbejde sikrede hurtig installation
Nordtec-Optomatic A/S, der har stået for hele projektledelsen omkring udskiftningen af styring til kraner og skovle, var under samme pres som Knudmoseværket. Ombygningen skulle gå hurtigt og så meget som muligt opbygges mens det gamle, udtjente udstyr stadig kørte. Det var nemt med programmering af softwaren, men opbygning af nye tavler og udskiftning af al elteknik på kranerne skulle foregå i løbet af en enkelt uge i april 2009. Arbejdet blev besværliggjort af de store højder, dårligt indeklima, som krævede dragter og åndedrætsværn, og ikke mindst af, at flere faggrupper skulle have adgang. Trods udfordringerne blev alt leveret til den aftalte tid, og indkøringen af de nye funktioner er sket på ganske kort tid.
”Det er gået over al forventning. Vi har fået de funktioner og muligheder, som vi blev stillet i udsigt – og til rette tid,” fortæller Ove Jespersen.

Mange fordele ved ny teknologi
Knudmoseværket har nu fået en række nye værktøjer, der går hverdagen lettere. På alle niveauer der ryddet op og elektronikken er simplificeret. Eksempelvis fungerer al kommunikation med kraner og skovle nu via ét enkelt lyslederkabel – i stedet for et bundt at uoverskuelige kommunikationskabler. En anden fordel er, at man kun kan tilgå anlægget via en sikker VPN-forbindelse over Internet. Her kan man via en browser se præcis de sammen informationer som på det store fysiske operatørpanel, der ligger placeret på selve værket.
Knudmoseværket har fået et nyt delsystem, der sikrer værkets centrale elementer langt ind i fremtiden. Værkets ledelse er ikke i tvivl om at det kan betale sig – både på kort og langt sigt.
”En af de ting, som overbeviste os om at der skulle ske noget, var en simpel fejlsøgning sidste år. Vi havde en specialist til at gå en hel dag for at finde en bestemt fejl på anlægget og han kunne ikke finde problemet. Skulle den samme situation opstå nu, så kan vi med et blik på skærmen se præcis hvilken komponent, der skaber problemet. Det er en de mange store fordele vi har fået ud af samarbejdet med Nordtec og Lemvigh-Müller,” siger Ove Jespersen.

Faktabokse:

Om Knudmoseværket
Knudmoseværket i Herning er ejet 35 pct. af Herning Kommune og 65 pct. af DONG. Anlægget har noget af landets mest moderne røgrensning, der sikrer, at Herning har en minimal luftforurening. Værket har 16 medarbejdere og de kører i treholdsskift.

Om Nordtec Optomatic A/S
Nordtec-Optomatic A/S, i daglig tale NTO, leverer komplette automationsløsninger til industrien. NTOs el-teknikere og ingeniører udfører alle opgaver i en automationsopgave, lige fra ideoplæg og design, projektering, softwareudvikling, tavlemontage, montage på maskiner og anlæg til idriftsættelse og indkøring hos slutkunden.
Desuden sørger NTOs erfarne projektledere for i tæt dialog og samarbejde med kunderne at projekterne holdes indenfor de økonomiske rammer og overholder de fastsatte tidsplaner. NTO tilbyder alle former for serviceaftaler lige fra forebyggende vedligehold, adhoc tilkald og onsite-service 24 timer i døgnet 365 dage om året, til hotline-service over hele verden. Se mere på www.nto.dk