Billigere at være kunde hos kapitalforvaltere

Nye tal for Finansstyrelsen bekræfter en fremgang for kapitalforvalterbranchen. Branchen har i 2011 opnået en større soliditet og kunderne har både fået et større afkast samt et bredere udvalg af specialiserede kapitalforvaltere at vælge i mellem. Det har skabt en øget konkurrence, der igen har resulteret i lavere gebyrer og nye services.

Det er blevet bedre at være kunde hos de danske kapitalforvaltere. De 43 selskaber, som udgør det danske marked, tjente i 2011 354 mio.kr. Det er et fald i forhold til 2010, og dækker blandt andet over en stigende konkurrence i branchen, hvor kampen om kunderne har tvunget kundernes omkostninger til kurtage, gebyrer og provisionsindtægter ned. Det er således blevet billigere at være kunde hos et kapitalforvaltningsselskab.
Størstedelen af fondsmæglerselskaberne har fortsat en forretningsmodel, der baserer sig på traditionel kapitalforvaltning, og det er i stigende grad aktiemarkederne, der står for indtjeningen til kapitalforvalterne. Men der ses samtidigt en øget spredning i aktiviteterne, hvilket har skabt en række nye muligheder for kunderne.

Udskilningsløb i kapitalforvaltermarkedet

”Der er et udskilningsløb i gang, hvor de enkelte selskaber søger at skærpe deres profil i markedet. Det kommer kunderne til gode i form af mere målrettet fokus på afkast til kunderne eksempelvis gennem lavere gebyrer. Samtidig tilbyder vi vores kunder spredning på en række aktivklasser udover de klassiske aktier og obligationer. Det er eksempelvis, som hos os, direkte investeringer i vindmølleparker, ejendomme og private equity, men også nye investeringsklasser, hvor kapitalkravene for at være med er sænket betydeligt,” siger adm. direktør Brian Kudsk fra Artha Kapitalforvaltning, der forvalter over 2 mia. kr. for 84 kunder.

Solvensprocenten for fondsmæglerselskaberne under ét steg fra 112,0 pct. ultimo 2010 til 123,0 pct. ultimo 2011. Det skyldes, at de risikovægtede poster er faldet, mens basiskapitalen er stort set uændret. Det peger på en konsolidering af branchen, og Finanstilsynet betegner branchens generelle overdækning i forhold kapitalkravene som ”fortsat meget højt.”

”Finansstyrelsens rapport understreger, at kapitalforvaltning hos danske fondsmæglere er en sikker og givtig måde at placere sine midler på. Det gælder til trods for, at vi er en usikker tid rent politisk med finanskrise og svære tider for banker og investeringsforeninger,” siger Brian Kudsk.

Finansstyrelsen konkluderer i sin rapport at:
• Der er øget konkurrence om kunderne i segmentet for traditionel kapitalforvaltning.
• Størstedelen af indtjeningen stammer fortsat fra investeringsservice vedrørende aktier og dernæst obligationer.
• Der er en stigning i udlodning af udbytte på trods af faldende indtjening.

Rapporten kan hentes i fuld længde her: http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Analyser/MU-2011/MU-2011-Fondsmaeglerselskaber.aspx

http://www.arthakapitalforvaltning.dk
Pressekontakt
Brian Kudsk Adm. Direktør, partner
60805152

Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S
Kongevejen 495 C
2840 Holte
Danmark