Boliger skal isoleres bedre

Krav om energimærkning, loft over energiforbruget pr. kvadratmeter i nybyggeri og skærpede krav til klimaskærmen. Det er nogle af de udfordringer, som byggeriet står overfor, når det nye bygningsreglement træder i kraft 1. januar 2006.

EU har vedtaget et direktiv om bygningers energimæssige ydeevne. Direktivet, som træder i kraft den 1. januar 2006, har til formål at reducere energiforbruget i bygninger – for eksempel energi til opvarmning, ventilation, køling, belysning og varmt vand. Det nye i direktivet er, at det anskuer boligens energiforbrug under ét. Det er således ikke blot en række stramninger af de forskellige krav til diverse byggematerialer, men en helhedsvurdering, som sætter et loft over det totale forbrug og måske gør det mere fleksibelt at være husbygger.

Den nationale målsætning for reduktion af energiforbruget findes i Energistyrelsens Energispareredegørelse og udgør 25–30 %. Direktivets overordnede krav bliver her i landet udmøntet via tillæg til de to bygningsreglementer. Selv om det nye bygningsreglement træder i kraft den 1. januar 2006 – kan de gamle regler dog følges frem til marts 2006.

Det er omfattende krav, de nye regler stiller, men fra flere sider havde man ønsket endnu skrappere krav. –Blandt andet fordi de nyeste, teknologiske løsninger, som Danmark er langt fremme med, gør, at nye huse kan bygges ekstremt energibesparende.

Eksempelvis havde foreningen Akademiske Arkitekter (AA) foreslået at udvidede det nye bygningsreglement med bestemmelser om nye huses tæthed. En foranstaltning som vil være nem at inddrage i husbyggeriet, mens det står på.

”Det er AAs opfattelse, at de nye energibestemmelser bør være mere ambitiøse, da der allerede nu er eksempler på både nybyggeri og renoveringsprojekter, hvor energiforbruget ligger under den anbefalede ramme. Man bør endvidere opmuntre til at opnå de yderligere besparelser i energiforbruget, som ligger i lavenergiklasserne ved at indføre økonomiske gevinster f.eks. i form af billigere belåning som det gøres i Østrig,” lyder det fra organisationen.

Det Økologiske Råd argumenterer på samme måde i sin kommentar til det nye energidirektiv. Det mener, at alle de enkelte minimumskrav til eksempelvis oliekedler, naturgaskedler og ventilationsanlæg er overhalet indenom af ny teknologi.
”For ventilationsanlæg er den anførte temperaturvirkningsgrad på 70 % for varmegenvinding alt for lille. Der findes i dag genvindingsanlæg, som har en temperaturvirkningsgrad på over 85 %, hvorfor kravet snildt kunne strammes til 80 %,” lyder det fra Det Økologiske Råd.