Bukkerobot til stål giver præcision og hurtigere produktion


Pro-Automatic A/S
leverer til eltavler til krævende industrianlæg og specielle installationer på eksempelvis hospitaler. Virksomheden har siden januar 2009 effektiviseret en del af produktionen med en bukkerobot til strømførende kobberskinner, der indgår i tavlerne. Det giver mindre spild, hurtigere produktion og dermed en øget konkurrenceevne på de internationale markeder, som Pro-Automatic opererer i.

Af journalist Hans Henrik Lichtenberg, www.ytr.dk
Det kan svare sig at læse Lemvigh-Müllers AKTU. Det gjorde Michael Schrøder, der er direktør og grundlægger af den 60 mand store producent af eltavler, Pro-Automatic, og her så han en notits om en intelligent bukkemaskine. Han havde tidligere set en tilsvarende maskine i Tyskland, og det var lige sådan en, hans virksomhed havde brug for.
Bukkemaskinen Digibend 360 sparer nu tid hos Pro-Automatic i Holsted. Digibend er både meget hurtig og meget præcis i sit arbejde med at forarbejde kobberstænger til specialiserede eltavler. Bukke-sekvenser kan programmeres og gemmes, så typiske opgaver blot hentes frem ved et par tryk på brugerpanelet. Dertil kommer maskinens råstyrke, der får alle metaller til at opføre sig som smør. Med et tryk på op til 36 tons er der næsten ingen grænser for, hvor store og komplicerede emner Pro-Automatic kan behandle med Digibend.

Samme opgaver på den halve tid
Allerede efter få dage efter bestillingen var bukkemaskinen kørt i stilling, og programmeringen er foregået nemt via det danske, intuitive interface.
”Vi bruger den hver dag, og så vidt vi kan se, kan vi udføre bukkeopgaverne på den under den halve tid,” siger direktør Michael Schrøder fra Pro-Automatic. Den tidsmæssige besparelse er mere end nok til at kvalificere indkøbet, fortæller Michael Schrøder, men der er også andre fordele:
”Den store præcision, ned til under en millimeter, betyder, at vi undgår spild, og det er en stor fordel for os i betragtning af, at vi forbruger op mod 40 tons kobber om året. Samtidig kan vi i mange tilfælde spare en arbejdsgang, fordi Digibend kan bukke samme stykke metal to gange i én arbejdsgang. Desuden har den automatisk materialefødning, så den selv kan afvikle produktionen af en hel serie kobberstykker,” siger Michael Schrøder.

Skaber konkurrencefordel
Pro-Automatic A/S benytter bukkemaskinen til tunge kobberemner, som er væsentlige komponenter i de specialdesignede styre- og fordelingstavler, der er virksomhedens primære produkt. Tavlerne benyttes i en lang række industrier – lige fra kraftværker i Grønland, fødevareproduktion i Ukraine og på hospitaler i ind- og udland. Ofte er det meget kritiske opgaver Pro Automatics produkter skal løse, og rettidighed i leveringerne vægtes højt i branchen. Det betyder, at selv små effektiviseringer i produktionen af delelementer til tavlerne gør en forskel på markedet.
”De produkter, vi leverer, kan vores konkurrenter som regel også levere. Det betyder, at vi skal konkurrere på effektivitet og pris, og det kan Digibend hjælpe os med,” siger Michael Schrøder.

Nært samarbejde med Lemvigh-Müller A/S
Pro-Automatic A/S har arbejdet sammen med Lemvigh-Müller A/S i mange år. Faktisk var virksomhedens første sælger fra Lemvigh-Müller A/S, og store dele af komponenter til virksomhedens eltavler bestilles jævnligt via LMe-Partner.
”Vi har altid fået en god behandling hos Lemvigh-Müller A/S, og vi køber en stor del af vores komponenter dér. Derfor var det også naturligt, at jeg henvendte mig til Kenneth Mørk fra Lemvigh-Müller A/S, da vi havde besluttet os for at se nærmere på en bukkemaskine,” siger Michael Schrøder.
Fra den første samtale med Lemvigh-Müller A/S gik der blot en uge inden beslutningen var taget, og selve opsætningen foregik uden problemer. Få timers oplæring i maskinens brug og programmering var nok til at Pro-Automatics medarbejdere nu selv kan programmere og udnytte investeringen fuld ud.

Bokse:

Om Pro Automatic
”Gode tavler til den rigtige pris” – sådan lyder Pro-Automatics slogan. Pro-Automatic er en moderne eltavleproducent, der fremstiller til mange forskellige formål eltavler – lige fra små gruppetavler til store fordelingstavler på flere tusinde ampere. Styretavleproduktionen omfatter alt lige fra serieproducerede maskinstyringer til komplekse procestavler. Tavlerne leveres altid i typetestede modulsystemer, der opfylder gældende nationale, europæiske og internationale normer og standarder. Virksomheden har en stor projekteringsafdeling, som samarbejder nært med de entreprisehavere, som leverer den samlede løsning til slutbrugerne. Se mere på www.pro-automatic.dk

Om Digibend
Digibend kommer i tre størrelser: 160, 360 og 720 – tallene indikerer tons tryk 16, 36 og 720. Bukkemaskinerne kan programmeres, oven i købet i et dansk interface, til 99 forskellige buk. De 99 buk kan kombineres i 50 forskellige bukkesekvenser. Pro-Automatic benytter op til 3-4 forskellige sekvenser, men Digibend kan håndtere op til 80 buk i én sekvens. Bukkemaskinen kan håndtere alle former for bøjning og buk af stål – lige fra bøjning af rør, plader til tryk og udretning. Elementer kan bøjes i helt op til 160 grader og en række forskellige indsatser gør det muligt at lave buk enten i vinkel eller afrundet.
Digibend forhandles i Danmark af Lemvigh-Müller A/S. Se mere på www.euromac.com eller kontakt Lemvigh-Müller A/S for yderligere information om maskiner og robotter, der kan effektivisere din produktion. Brochure om Digibend