Business angel sætter opstart i system

Markedet i Danmark for private business angels, der på eget initiativ støtter nystartede virksomheder er i vækst. Fra at have været et lille og ubetydeligt marked drevet af få entusiaster er der nu tale om professionelle spillere med både de økonomiske og ledelsesmæssige ressourcer i baghånden.


Morten Orye Schiff, der er dansk business angel bosiddende i Svejts, har gennem flere år arbejdet professionelt med at investere i mindre danske virksomheder på egen hånd. Han har identificeret en række karakteristika ved opstartsvirksomheder, der gør dem egnede for private business angels.
Han håber, at hans systematik kan være med til at skabe en større opmærksomhed omkring de unge virksomheder og gøre det mere attraktivt at investere som business angel.

”Der er plads til mange flere business angels på det danske marked. Det kan være både meget tilfredsstillende og samtidig være en særdeles god forretning. I Danmark er der desværre meget få business angels og det går ud over både opstartere og de personer, som kunne lave en god forretning på at hjælpe nye virksomheder frem,” fortæller Morten Orye Schiff.

Han har selv benyttet sig af en række internationale modeller og best practices for investering i opstartsvirksomheder, og de fungerer glimrende på det danske marked. Disse modeller kombineret med erfaring fra praktisk arbejde blandt danske virksomheder benytter Morten Orye Schiff nu til at lære andre kommende business angels at investere. Blandt hans vigtigste råd er, en systematisk tilgang, at man screener sit investeringsobjekt grundigt, finder sin egen motivation og ikke mindst, at man gør sig klart, hvordan man kommer ud af investeringen med et fornuftigt afkast. Derudover er det væsentligt at man finder sine egne kompetencer. Dermed kan man undgå at blive en ”business devil”, lyder det fra Morten Orye Schiff.

”Succes som business angel handler i høj grad også om at være i stand til at tale med iværksætterne. Man er nødt til at stille de kritiske og hårde spørgsmål. Samtidigt skal det gøres på en sådan måde, at man er i stand til at arbejde sammen i flere år efterfølgende,” fortæller Morten Orye Schiff.

Han påpeger, at business angels dækker et stigende behov for kapital hos opstartsvirksomheder, der er for unge til at gøre sig interessante for venture kapital og samtidig har et større kapitalbehov end iværksætterne selv kan klare med private lån eller friværdi. Samtidig lægger han vægt på, at man som business angel investerer på tværs af markedets fluktuationer, og det gør det til et endnu mere spændende felt at arbejde i netop nu.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Morten Orye Schiff
Orye Schiff Asset Management AG
Pfäffikonerstrasse 3
8834 Schindellegi
Switzerland
Tel.: +41 44 20 10 100
Fax: +41 44 20 10 131
www.oryeschiff.ch