Festo i totalleverance til Danfoss og Siemens

Artikler, Business Cases
Festo har i samarbejde med Danfoss designet og bygget en ekstremt præcis kalibreringsmaskine til Siemens’ produktion af flowmålere til væsker. Maskinen er sidste led i en længere produktionsproces, og med den ultrafine kalibrering sikres, at Siemens flowmålere er blandt verdens absolut mest præcise. Det kommer en række brancher til gode, som har behov for at kunne registrere nøjagtigt, hvor megen væske der strømmer gennem et givent medie. (mere…)
Read More

Naviairs support i hænderne på NILEX

Business Cases
Den danske flyvesikringstjeneste Naviair har udvidet grænserne for brugen af NILEX Servicedesk. Ikke blot styrer Nilex Servicedesk virksomhedens IT-support, også alle typer service-opgaver lige fra melding om en udgået pære til bestillingen af kontormaterialer er en del af supportsystemet. Etableringen af det nye Servicedesk system, som er en single-point of-contact for alle virksomhedens forskellige forretningsområder, har skabt bedre supportprocesser, hurtigere support og mere effektive medarbejdere. (mere…)
Read More

Outsourcing giver frihed og stabilitet hos STOK

Business Cases
STOKs it-afdeling kunne for et par år siden ikke længere følge med virksomhedens behov for tidssvarende og stabile it-løsninger. Den mest økonomiske og sikre løsning var at finde en ekstern leverandør til de voksende opgaver med support, indkøb, overvågning og opdatering – og meget andet. STOK har nu i to år samarbejdet med JDM, der har løst it-opgaverne til fuld tilfredshed. Den økonomisk fordelagtige løsning har givet STOK stabilitet og mulighed for at tænke langsigtet på it-området. (mere…)
Read More

Grindsted Vandværk sparer energi med intelligent styring

Business Cases, Lemvigh-Müller
Det anslås, at op mod 20 pct. af verdens samlede energiforbrug går til at transportere vand. Forbruget er størst i forbindelse med elektriske pumper, og netop her er der enorme summer at spare ved at optimere drift på eksempelvis spildevandsanlæg og vandværker. Energibesparelser har nemlig traditionelt ikke været en parameter i opbygningen af vandværkernes infrastruktur, men det bliver der nu lavet om på. (mere…)
Read More

Schur International får strømlinet transport og logistik med TopLogic

Business Cases, PressWire
Schur International A/S har lagt logistikken i nye rammer. Fra at være et underprioriteret område, med uoverskuelige udgifter og mange lokale aftaler med speditører og transportfirmaer, er Schurs transport nu strømlinet og koordineret på tværs af organisationen globalt. Det har givet overblik samt en besparelse på flere mio. kr. årligt. (mere…)
Read More

Øget effektivitet og fleksibilitet på Randers Tekniske Skole

Business Cases, Capa Systems
Business case Randers Tekniske Skole IT-afdelingen på Randers Tekniske Skole har implementeret CapaSystems Suite som led i bestræbelserne på at øge sikkerhed og oppetid for de op mod 6.000 brugere. Det betyder større sikkerhed, hurtigere opstart af pc´ere, bedre helpdesk og mere tid udvikling end akutte problemer. Kort sagt: Øget effektivitet og fleksibilitet. (mere…)
Read More

Kort og Matrikelstyrelsen imponeret

Business Cases, Capa Systems
Hos Kort og Matrikelstyrelsen (KMS) udvikler og vedligeholder man nogle meget store og komplekse applikationer til sine kort- og matrikelsystemer. Disse applikationer har man tidligere været nødsaget til at installere manuelt, men nu er man gået over til at bruge intelligent distribution af software på mere end 350 computere. Det betyder en stor besparelse på både administration, installation og support – opgaver som før tog en arbejdsdag kan nu udføres på få minutter. (mere…)
Read More

Rent vand via mobiltelefonen

Business Cases
HOH Water Technology sikrer vandkvaliteten for en lang række erhvervskunder inden for mange brancher i Skandinavien. Behovet for behandling af vand er så stort, at HOH Water Technology alene i Danmark har 35 servicevogne i daglig drift. De servicerer og udskifter elementer i osmoseanlæg, blødgøringsanlæg samt anlæg til demineralisering og afsaltning. Nu foregår det med mobilteknologi fra Net-Mill A/S. (mere…)
Read More