Stagnation i vækstlaget

Deloitte & Touche
Deloitte & Touches´ vækstundersøgelse blotlægger et paradoks i dansk erhvervsliv. Det er de store virksomheder, der har ambitionerne om at blive endnu større, mens der blandt de mindre og mellemstore virksomheder kan anes en direkte frygt for ekspansion. Sagt lidt firkantet er det de store virksomheder, der springer som lette gazeller, og de små der holder sig drøvtyggende til vante græsgange. Dermed sættes spørgsmålstegn ved myten om dynamikken i underskoven af danske virksomheder. (mere…)
Read More