Chefen har brug for rådgivning

Danske chefer erkender i stigende grad deres egne blinde vinkler og søger råd hos konsulenter. Det er ofte nødvendigt for at holde fokus på udviklingsprojekter, der ellers har en tendens til at drukne under presset fra det daglige arbejde.

Ledere og chefer i Danmark kan blive endnu bedre til deres arbejde, hvis de søger hjælp – og det gør flere og flere. De har som regel ikke tiden til at foretage de nødvendige optimeringer, iværksætte langsigtede forretningsplaner eller undersøge nye markeder. Det betyder, at store udviklingspotentialer ikke bliver til noget.
”Ofte er fokus på den daglige drift, og det er de danske ledere utroligt dygtige til. Når det kommer til konkrete udviklingsprojekter og forretningsplanlægning, så halter det ofte,” siger Bo Otterstrøm, der er direktør i virksomheden Virksomhedsrådgiveren, en konsulentvirksomhed, som har specialiseret sig i ledelsesparring. Bo Otterstrøm har aftaler med en række virksomheder om konsultationer, hvor nye mål bliver sat efterfulgt af løbende opfølgning. Det kan være inden for områder som rekruttering, forretningsplaner, produktionsomstilling eller anden udvikling som etablering af en professionel bestyrelse.

Ledere er træge til at søge hjælp
Det har administrerende direktør fra it-virksomheden Cicoor, Kristian Kristiansen benyttet sig af. Han siger:
”Det har haft åbenlyse fordele for os, at samarbejde med en ekstern partner på dette område. Vi kunne ikke selv have fundet de personer til vores bestyrelse, og den vedvarende støtte gennem processen har betydet, at har kunnet holde fokus.”
Kristian Kristiansen adskiller sig dermed fra mange andre chefer. Det er nemlig Bo Otterstrøms erfaring, at mange ledere har en stor træghed, når det kommer til at skulle søge hjælp udefra. Mange lederne tror, at de kan alt selv, men det er netop dem, som kender deres begrænsninger, der er bedst til at udvikle deres virksomhed, lyder det fra Bo Otterstrøm. Hans kunder har i den seneste tid mærket den finansielle krise, og også her har han været med inde over som rådgiver.

Krise gør rådgivning essentiel
”I forhold til den finansielle krise er det netop nu, at der bør kigges på forretningsplanerne. Den nuværende situation gør eksempelvis, at der i mange tilfælde kan omjusteres fra eksempelvis produktion af luksusbetonede varer til hverdagsprodukter,” siger Bo Otterstrøm. Også i forbindelse med forhandlinger med bank og andre finansielle partnere har Bo Otterstrøm og hans kompagnon Poul Johannesen påtaget sig opgaver, som sikrer danske virksomheder realistiske aftaler med banker baseret på analyser af virksomheden.

Se mere på www.virksomhedsraadgiveren.dk

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Virksomhedsrådgiveren ApS
Walgerholm 3
3500 Værløse
Tlf.: (+45) 7022 0866 – info@virksomhedsraadgiveren.dk