Comendo gør Herning Gymnasium spam-frit

99,1 procent af alle mails til Herning Gymnasium var indtil for nyligt spam. Tilbud om Viagra og kontakt til russiske kvinder fyldte mailboksene hos de godt 100 lærere og administrative medarbejdere og 900 elever, og det lagde en dæmper på arbejdsglæden og effektiviteten. I marts 2008 valgte Herning Gymnasium en effektiv spamløsning fra IT-Craft – og siden er der ikke kommet én eneste spam-mail til hverken lærere eller elever.

Spammails har været en stor gene for over 1.000 medarbejdere og elever på Herning Gymnasium. En op-tælling foretaget af gymnasiets IT-chef, Anders Sørensen, viser, at 99,1 procent af alle e-mails var uønskede spammails. Det var en uholdbar situation som betød at den elektroniske kommunikation på gymnasiet ikke var så effektiv som ønsket.  Derfor valgte Herning Gymnasium at finde en effektiv løsning på spamproblemet. Flere leverandører blev kontaktet, og valget faldt på en hostet Comendo-løsning, SPAMFENCE, leveret af IT-Craft.

Outsourcet spamhåndtering
Da Herning Gymnasium begyndte at lede efter en leverandør af en spamløsning var en af forudsætningerne, at det helst ikke skulle koste mere end den tidligere, ineffektive løsning.
”Vi ville ikke betale mere, men da vi så IT-Crafts løsning i funktion, kunne vi se, at den effektivitetsgevinst, vi kunne opnå, kunne retfærdiggøre en lidt højere pris. Det fungerer, som det skal, og kræver ikke noget af os i hverdagen, fordi spamfiltreringen foregår uden for huset. I princippet er vi ligeglade med hvilke programmer, der løser opgaven og hvordan. Vores vigtigste målsætning er at minimere generne og have et velfungerende it-system på gymnasiet. Derfor passer det os godt med en hostet løsning” siger Anders Sørensen.

Lettelse i organisationen
Løsningen giver dog stadig gymnasiets it-medarbejdere mulighed for at finjustere filtrene. Comendo-serveren sender med faste mellemrum en liste over e-mails, som Comendo har stoppet, men som muligvis ikke er spam. Ud fra de valg, administratoren træffer, udbygges softwarens intelligens, men dette har endnu ikke været nødvendigt, eftersom alle spammails effektivt bliver fjernet. Skulle det blive nødvendigt kan hver enkelt mailbruger opsætte egne black/white-lister, og selvvalgte lister over vedhæftede filtyper, der skal blokeres.
En anden fordel ved at lade al indgående e-mailkorrespondence gå gennem IT-Crafts server er, at spam-mails bliver frasorteret, inden de sendes til gymnasiets servere. Dermed spares på gymnasiets båndbredde, og det har stor betydning eftersom medarbejdere og elever deler en beskeden 10 Mbit-linje.
”Det er væsentligt for os at kommunikationen fungerer. Nu har vi minimeret generne og øget tilgængelig-heden. Reaktionen her i huset har været en almindelig lettelse, og vi kan nu i højere grad fokusere på ar-bejdsopgaver, som ikke er af teknisk karakter,” siger Anders Sørensen.

Hurtig opsætning og overblik
Selve opsætningen af SPAMFENCE fra IT-Craft tog kun to halve dage. Den hurtige opsætning skyldes, at alle mails blot skulle routes omkring IT-Crafts server, det krævede således ingen installationer på selve gymnasiet.
I de seks uger Comendo indtil videre har filtreret Herning Gymnasiums e-mails er der blevet frasorteret ikke mindre end 3,7 millioner uønskede e-mails. Comendos SPAMFENCE benytter 20 individuelle teknologier til detektering af spam og giver desuden brugere og administratorer en lang række muligheder. Herunder at:

•    Se omfattende statistik over e-mail
•    Se detaljerede grafer over e-mail trafikken
•    Se e-mails i karantæne
•    Genskabe e-mails i karantæne
•    Vælge forskellige grafiske oversigter
•    Vælge blokering af specifikke filtyper
•    Vælge indstillinger for bruger eller for grupper

Herning Gymnasiums samarbejde med IT-Craft dækker også virushåndtering. Her har Herning Gymnasium også valgt en Comendo-løsning.