Dane Beef køber oksekød i Tyskland

Dane Beef går nu til Tyskland for at købe oksekød til sine sultne kunder.
Efterspørgslen på den danske kvaliteskød er nemlig så stor, at det er nødvendigt at supplere med importeret tysk kød, siger Dane Beefs formand, gårdejer Peder Philipp, der har indgået en aftale med det nordtyske slagteri Johs. Spehr GmBH 15 kilometer syd for den danske grænse.
Aftalen betyder, at Dane Beef har fået en fast pris på slagtninger, og derved kan plukke fra det tyske marked, når der er huller i det danske.

Nødvendig aftale
Formanden for De danske Kvægavlsforeninger, Tage Christensen, mener ikke at Dane Beefs nye handelsaftale er nødvendig. Der er kød nok hos de danske producenter, mener han: “Det handler mere om, at de ikke vil betale for kvalitet. I øjeblikket eksporterer vi kvalitetskød til Holland, fordi danske slagterier ikke kan følge med på prissiden. Det er heldigvis en udvikling, der er ved at vende, men de priser Dane Beef har præsteret de sidste par år, har ikke givet os lyst til at producere et kvalitetsprodukt til dem,” vurderer Tage Christensen.

Kun et supplement
Peder Philipp benægter, at der kan findes nok kød på det danske marked: “Vi har taget dette initiativ, fordi den danske oksekødsproduktion er vigende, samtidig med at efterspørgslen efter kvalitetsoksekød er stigende. Selv om det primært er dansk kvalitet, der efterspørges, er det nødvendigt at importere udenlandsk oksekød for at efterkomme kundeønskerne. Der er således ikke tale om, at det tyske oksekød fortrænger det dansk kvalitetskød, men det supplerer det i den udstrækning, at det danske udbud ikke kan dække behovet,” siger Dane Beefs formand, Peder Philipp.