Godt udbytte af GAPP-kursus

Lemvigh-Müller har gennemført de første GAPP-kurser i samarbejde med SESAM. Der har været udbredt interesse for kurserne, og deltagerne fra en række større og mindre danske virksomheder har fået et stort udbytte af uddannelsen. Blandt andet har Danisco haft en ledende medarbejder med på kurserne, og det har ført til, at Danisco Enablers Process Automation nu har indført GAPP som den primære platform for projektstyring af automations-projekter i virksomheden.

Af: Freelancejournalist Hans Henrik Lichtenberg
Daniscos ‘Enablers Process Automations’-afdeling i Grindsted har været på GAPP-kursus, og afdelingen er efterfølgende gået over til at benytte GAPP som det foretrukne værktøj til projektstyring. Det skal sikre en fælles kommunikationsplatform blandt alle de parter, som er med i et projekt, så misforståelser undgås. Projektlederen får med GAPP-dokumentationen et overblik over hele processen, og dermed ved han hvem, der har hvilket ansvar, og hvor langt de forskellige parter er kommet undervejs. GAPP-projektmodellen kan hjælpe med til at sikre, at dokumentationen og kommunikationen er forstået af de involverede parter i projektet. Dermed hindres, at kritiske problemer opstår sent i projektforløbet med dertilhørende forsinkelser og budgetoverskridelser. GAPP kan således være en vigtig brik i bestræbelserne på at gøre virksomheden mere effektiv.

Danisco Dupont LOGO HD High Resolution

Arbejdsmodel til komplekse opgaver
Lemvigh-Müller har siden 2009 arbejdet nært sammen med organisationen SESAM, der har udviklet GAPP, om afvikling af GAPP-kurser over hele landet. GAPP står for ‘Gode Automations Projekt Processer’ og er udarbejdet i samarbejde med mere end 70 danske virksomheder.
“Når vi gennemfører projekter med leverandører, vi kender godt, eller når vi har begrænsede opgaver, så er der som regel ingen problemer. Derimod er GAPP en god arbejdsmodel, når vi arbejder med større projekter med nye leverandører, og dem kommer der flere og flere af. Jeg har eksempelvis lige været med til at etablere et emulgator-produktionsanlæg på Daniscos fabrik i Pirapozinho i Brasilien, og ved den slags opgaver er det virkelig vigtigt, at kommunikationen fungerer,” siger projektleder Heinrich Nicolaisen fra Danisco i Grindsted.
Han deltog på GAPP-kurset i begyndelsen af 2010 sammen med en af Daniscos underleverandører. Danisco Enablers Process Automation har implementeret GAPP-projektmodellen, og Danisco foretrækker også, at deres underleverandører til automationsprojekter følger GAPP-modellen. Automationsafdelingen hos Enablers, Technology and Process Engineering, består af fire medarbejdere, og de står til rådighed med deres ekspertise for alle andre afdelinger i Danisco. Det betyder, at GAPP-projektmodellen i fremtiden vil kunne blive brugt i hele Danisco.

GAPP kan mere end automation
En stor del af implementeringen af GAPP er, at få alle parter med på den nye styringsmodel. Derfor har det været vigtigt for Danisco, at have en leverandør med på kurset.
“En af fordelene ved kurset var, at det havde en god kombination af praktiske øvelser og teori. I første omgang var det noget forvirrende med alle de dokumenter, som GAPP lægger op til, at man benytter i forbindelse med et projekt, men det giver efterhånden rigtig god mening, særligt når alle parter benytter modellen og dermed taler det samme sprog,” forklarer Heinrich Nicolaisen.
GAPP er udviklet som system til håndtering af automationsprojekter, men Heinrich Nicolaisens erfaringer med systemet er så gode, at han også vil benytte det i andre sammenhænge. Når Danisco eksempelvis skal foretage større udskiftninger af maskinel, vil han ligeledes benytte GAPP.
“I første omgang kræver GAPP lidt mere arbejde med dokumentationen, men når først det er på plads, så kan modellen bruges til andet end automation, og det vil vi helt sikkert gøre fremover,” siger Heinrich Nicolaisen.

Springer over hvor gærdet er lavest
Det fire og en halv dag lange kursus er opdelt i ni moduler. Det begynder med en gennemgang af best-practices, for hvordan man opnår en fælles projektforståelse gennem konsekvent brug af dokumentation.
“Vi ser tit, at der springes over, hvor gærdet er lavest. Som projektleder har man som regel en grundig forståelse for et projekts gennemførelse, og man tror derfor ofte, at andre har den samme forståelse. Men rollefordelingen er ikke altid forstået af alle parter. Problemet bliver mere og mere aktuelt, når projekterne bliver større, mere specialiserede og inkluderer leverandører fra ind- og udland,” siger Carsten Nøkleby, der som formanden for brancheorganisationen SESAM har været den drivende kraft i udviklingen af GAPP.
“Vi har eksempler på projekter, hvor kommunikationen ikke er gået som ønsket. Der har været misforståelser efterhånden som vore projekter bliver større og større. Det sker eksempelvis ved, at ændringer undervejs i et projekt ikke bliver behandlet i forhold til det samlede projekt, og så kan det gå galt, når man efterfølgende skal tilbage og rette en fejl. Med en model som GAPP har vi altid styr på, hvem der har ansvaret for givne opgaver, og deres samspil med resten af projektet. Dermed opnår vi, at fejl og mangler bliver identificeret tidligt i projektforløbet, og det er klarlagt, hvem der har ansvaret for ændringerne” lyder det fra Heinrich Nicolaisen.

Se mere om kurserne på i kursuskataloget eller på www.lemu.dk. Her kan også findes de konkrete kursusbeskrivelser og oplysninger om, hvor kurserne afholdes. Tilmelding foregår ligeledes på www.lemu.dk.

Kursuskalender
De kommende kurser afholdes som følger:
Modul 1+2+6: GAPP Basis og projektopstart – 5 okt. 2010 kl. 09:00 – Herlev
Modul 3+4: Kravspecifikation, tilbud og udbud – 12 okt. 2010 kl. 09:00 – Herlev
Modul 5+7: Aflevering, evaluering, test og testplaner – 13 okt. 2010 kl. 09:00 – Herlev
Modul 8+9: Risikostyring, kvalitetssikring og implementering af projektmodel i virksomhed – 14 okt. 2010 kl. 09:00 – Herlev

Om Danisco A/S
Danisco A/S ledes i dag af Tom Knutzen og er verdens førende producent af biobaseret ingredienser til industrien både i form af fødevareingredienser og industrielle ingredienser. Et nyere fokusområde for virksomheden er bioteknologiske løsninger. Det gælder eksempelvis enzymer til bioethanol og bioIsoprene, der er et biobaseret materiale til produktion af gummi. Ved udgangen af regnskabsåret 2008/09 havde Danisco ca. 7.000 medarbejdere og en årlig omsætning på omkring 13 mia. kr.

Om GAPP
Gode Automations Projekt Processer (GAPP) er et framework for fælles projektgrundlag for gennemførelse af projekter mellem kunder og leverandører. GAPP skal fremme forståelsen for de menneskelige relationer, samspilsregler og egenskaber i et projekt. GAPP-projektmodellen og kursusprogrammet, som består af 9 moduler og tilhørende ledelsestemadage, er udarbejdet af SESAM, der er udsprunget af fødevarebranchens ERFA-gruppe, SESAM-FOOD, med 70 medlemmer. GAPP-kursusforløbet er sammensat af to basismoduler, og yderligere 7 tillægsmoduler. Når de to basismoduler er gennemført sammen med 3 tillægsmoduler er man certificeret GAPP-praktikker. Dette kan udvides med en overbygning, som er en praktisk opgave, der går ud på at benytte GAPP-værktøjer i forbindelse med et projekt i egen virksomhed, hvor der er tilknyttet en ekstern proceskonsulent. Herefter er man GAPP-pilot. Endelig kan virksomhedens medarbejder blive GAPP master ved at implementere dele eller hele GAPP-projektmodellen som projektstyringsmodel i virksomheden.