Dansk konsulent underviser makedonske dommere i effektivitet

Det makedonske retsvæsen kæmper mod ineffektive arbejdsgange, lange ventetider og tung administration. Derfor rejser den danske konsulent Inger Toft Thiersen til Makedonien for at undervise dommerstanden i LEAN og danske metoder til effektiv sagsbehandling.

Retsvæsenet i Makedonien kæmper mod ineffektive arbejdsgange, lange ventetider og tung administration. Derfor er den danske konsulent og tidligere advokat Inger Toft Thiersen blevet inviteret af EIPA’s European Centre for Judges and Lawyers til Makedonien for at undervise dommerstanden i LEAN og danske metoder til effektiv sagsbehandling.

Dommerne i Makedonien arbejder i et system med forældede systemer og træge rutiner, der gør retsvæsenet til en byrde for landets økonomiske og politiske udvikling. Samtidig kan det ineffektive system blive et let offer for korruption. Effektivisering af landets juridiske system og kvaliteten af dets arbejde er således også en del af Makedoniens demokratiske udvikling og et væsentligt element i landets EU-kandidatur.

Makedonien blev anerkendt som kandidatland til EU i december 2005 og for at komme videre i forhandlingerne skal landet opfylde forskellige kriterier til en demokratiseringsproces, herunder et velfungerende retssystem.

Effektivt retsvæsen i Makedonien efter dansk – og japansk – model
Den danske konsulent, partner i rådgivningsvirksomheden Viden Assistance og tidligere advo-kat Inger Toft Thiersen er blevet bedt om at holde oplæg for en række makedonske dommere ved seminaret ’Improving the Quality of Justice’ i Skopje i slutningen af november 2011. Hun vil i sine oplæg forklare, hvordan man kan effektivisere retsvæsenet efter danske erfaringer og internationale modeller. Eksempelvis vil Inger Toft Thiersen med udgangspunkt i LEAN-modellens succes fra industrier verden over vise, hvordan en organisation kan geares til kon-stant at forbedre sig selv ved at holde fokus på de opgaver, man skal løse, og de klienter man skal servicere.

Praktiske værktøjer, der kan tages i brug med det samme
”LEAN er oprindeligt en produktionsmodel fra Toyota i Japan, og det bliver meget spændende at se hvordan de makedonske dommere tager disse ideer og redskaber til sig. I Danmark benyttes LEAN i dag i de juridiske systemer til at forbedre kvalitet og holde udgifterne ned, og det betyder, at jeg kan give dem nogle helt konkrete værktøjer, som allerede har vist sin værdi i det danske retsvæsen,” siger Inger Toft Thiersen. Det kan eksempelvis være mere effektiv brug af standardiserede dokumenter, videndeling og eliminering af arbejdsgange, der ikke giver værdi overfor klienterne.

Arrangementet er arrangeret af EIPA, European Centre for Judges and Lawyers og foregår i Skopje i dagene 23. – 25. november. Seminaret er et led i en mangeårig teknisk assistance til Makedonien finansieret af det Luxembourgske Udenrigsministerium og leveret af det Europæiske Forvaltningsinstitut (EIPA)’s juridiske afdeling European Centre for Judges and Lawyers i Luxembourg. Se mere om Inger Toft Thiersen på www.videnassistance.dk

Inger Toft Thiersen

http://www.videnassistance.dk