Dansk lov underkendt i fire sager

Dansk retspraksis blev i går underkendt af EU-Domstolen i Luxembourg. Den danske funktionærlovgivning er i strid med EU’s direktiv om ligestilling, sagde dommeren.
HK havde indbragt to sager, hvor to tandlægeassistenter i 1993 og 1994 var under overhængende fare for spontan abort tidligt i graviditeten.
Deres arbejdsgivere havde henvist dem til at hæve førtidige barselsdagpenge. HK mener, at de havde ret til fuld løn udbetalt af arbejdsgiveren, og det har EU-Domstolen givet HK ret i. Ifølge den danske funktionærlovgivning er en arbejdsgiver kun forpligtet til at udbetale fuld løn til en kvinde, der er uarbejdsdygtig på grund af graviditeten, i tre måneder før fødslen og tre måneder efter.
Men det er udtryk for forskelsbehandling, og det strider mod EU’s fællesskabsret.
“Hvis der er tale om uarbejdsdygtighed, så er der ingen tvivl om, at der skal udbetales fuld løn af arbejdsgiveren. Derfor virker det diskriminerende over for kvinder, at deres uarbejdsdygtihed forårsaget af graviditet ikke har samme status,” hedder det i dommen.

Lignende sager
Ved samme dom blev to lignende sager mellem Kristelig Funktionær-Organisation på den ene side og FDB med Dansk Handel & Service på den anden afgjort til kvindernes fordel. Kvindernes arbejdsgivere stoppede udbetaling af løn med den begrundelse, at kvindernes fravær skyldtes graviditet.
De paragrafer i funktionærloven, der gør sådan en fremgangsmåde mulig, retter sig udelukkende mod kvinder. Dermed er der tale om en forskelsbehandling som er uforenlig med fællesskabsretten, skriver EU-Domstolen.