Danske e-fakturaer danner model i udlandet

Danmark er i front med e-fakturering, og danske erfaringer kan meget vel gå hen at blive en del af grundlaget for internationale standarder for faktureringer og e-handel generelt.

Når en virksomhed skal fakturere en dansk, offentlig myndighed, skal det foregå med en elektronisk faktura. Men det betyder ikke, at leverandører til det offentlige skal ændre deres arbejdsgang her og nu. En række såkaldte ”læs-ind bureauer” tager sig af digitaliseringen af fakturaer, så ingen oplever at blive koblet af udviklingen og miste offentlige kunder. Overgangen til elektronisk fakturering betyder enklere behandling af fakturaer samt massive besparelser for alle parter.

Markedsdrevet system
Det var Økonomistyrelsen, som havde det overordnede ansvar for implementeringen af e-faktura i det offentlige Danmark i 2005, mens IT-styrelsen stod med de tekniske standarder. Vicedirektør i Økonomistyrelsen, Henrik Pinholt, siger om projektet:
”Der var fra starten en stor vilje til at gennemføre e-faktura, som bygger på en politisk beslutning – men det var ikke uden problemer. Formaterne skulle være korrekte, og der skulle tages hensyn til mange situationer, eksempelvis hvis en faktura ikke kom frem, og det skulle sikres, at alle fik tildelt et EAN-nummer.”
Efter begyndervanskelighederne er løsningen nu stort set selvkørende. Der har været lidt justeringer i forbindelse med kommunesammenlægningerne, men i det store og hele er e-faktura i den offentlige sektor uden et centralt driftsansvar. – Og det er ifølge vicedirektør Henrik Pinholt særligt ved modellen, at det er 100 pct. markedsdrevet.

En model for udlandet
E-fakturering er så unik, at Økonomistyrelsen i 2005 modtog den europæiske digitaliseringspris, eEurope Award, og det har åbnet udlandets øjne for den danske model.
”I en række andre lande benytter de nu løsninger tilsvarende den danske, og det lover godt for mulighederne for at implementere en ny, fælles standard, som en overbygning på den nuværende,” siger Henrik Pinholt, der peger på, at lande som Sverige er ved at implementere løsninger, der meget ligner den danske model.
– Og netop en international standard er på vej. Den danske IT- og Telestyrelse er initiativtager til samarbejdet på vegne af både offentlige myndigheder og private virksomheder i flere lande.
Samarbejdet er døbt NES (Northern European Subset of UBL).
IT- og Telestyrelsen står på Danmarks vegne for den internationale koordinering af den nye fakturerings- og ehandelsstandard. Standarden tager afsæt i det nuværende efaktura-setup, men har en række yderligere funktioner. De nye funktioner handler primært om at inkludere elementer som katalogvisning og ordregivning og -bekræftelse samt andre dokumenter, der udgør det samlede faktureringsgrundlag. Standarden vil således komme til at omfatte digitalisering af hele indkøbsprocessen fra katalog til faktura.

Fælles EU-regler for e-handel
Specialkonsulent i IT- og Telestyrelsen, Helle Schade-Sørensen, siger:
”Danske virksomheder og myndigheder har bedt os om at gå videre og skabe en standard, som ikke blot er mere omfattende, men også er international. Vi arbejder netop nu på at skabe en implementeringsvejledning for England og de nordiske lande, som vil automatisere hele indkøbsprocessen. Samarbejdet mellem landene kører godt, og det er helt oplagt at gå videre med resultaterne til andre instanser, som udvikler løsninger til efakturering.”
I arbejdet mellem de nordiske lande og England lægger man vægt på, at den nordiske standard, som har fået navnet UBL 2.0-standarden, skal kunne fungere inden for rammerne af standardiseringsprojekter, der er undervejs fra både EU og FN. De projekter er ikke så langt fremme, som det IT- og Telestyrelsen arbejder på, og derfor er der alle muligheder for at påvirke dem med de specifikationer og løsninger, der udvikles i Norden.
Andre lande i EU inviteres nu til at deltage i det fremtidige samarbejde med henblik på at nå frem til en længe efterspurgt fælles EU-standard på e-handelsområdet. Helle Schade-Sørensen forventer, at den nye standard for fakturering og ehandel generelt vil være implementeret i 2010.

Fakta:

UBL
UBL betyder Universal Business Language UBL-initiativet er et internationalt organ, som arbejder på at definere de tekniske standarder for forretningsdokumenter, såsom ordrer og fakturaer.

NES
NES, der står for Northern European Subset of UBL, er de seks nordeuropæiske lande, som har taget skridtet videre end UBL og nu i praksis vil implementere de avancerede fælles standarder for onlinehandel mellem virksomheder og offentlige myndigheder.

UN/CEFACT
UN/CEFACT er FNs center for koordinering af det internationale samarbejde ved nethandel. UN/CEFACTs opgave er at bane vejen for friere handel på nettet globalt.