Danske virksomheder sænker omkostningerne med smart IT

Det går godt for Horsens-virksomheden CD-Light. Virksomheden har specialiseret sig i software, som gør hverdagen mere effektiv for danske virksomheder, og det er der stor efterspørgsel på netop nu. Med dokumentstyring er der altid styr på dokumenterne, fejl undgås og man skal aldrig lede forgæves efter virksomhedens informationer.

Når krisen kradser, så kradser virksomheder igen ved at effektivisere. Sænkede omkostninger internt kan nemlig begrænse effekten af de manglende indtægter på ordresiden. Den tendens er tydelig hos Horsens-virksomheden CDLIGT, der sælger software, som strømliner virksomheders arbejdsprocesser. Netop nu er der stor efterspørgsel på software, som hjælper med at håndtere virksomhedernes viden, eksempelvis dokumenthåndtering.

Vi bruger for meget tid på at finde information

Medarbejder i danske virksomheder bruger nemlig uforholdsmæssigt meget tid på at finde interne oplysninger, dele dem med andre medarbejdere og styre dokumentformater og versioner. Særligt for produktionsvirksomheder, der benytter software til at udvikle produkter, er håndtering af tekniske dokumenter en helt kritisk faktor for virksomhedens overlevelse. Med dokumentstyring bliver alle menneskelige fejlkilder reduceret til fordel for præcis håndtering af virksomhedens data. Dermed spares tid og forretningen kan optimeres.

Blikket rettes mod interne besparelser

”Det er særligt i krisetid, at vores kunder får øjnene op for, at der kan effektiviseres betydeligt med IT. De er til dels presset af de økonomiske omstændigheder, måske skal de indrette driften med færre medarbejdere eller på andre måder sænke omkostningerne. Nu har de tiden til at rette blikket mod egne processer, og her kommer vi ind i billedet,” siger Leif Jessen Hansen, adm. direktør CDLIGHT A/S.
En af de virksomheder, der har effektiviseret med dokumenthåndtering, er Justsen Energiteknik A/S, der producerer forbrændingsanlæg til biomasse/biobrændsel. Netop energisektoren er et af CDLIGHTs fokusområder, og Projektleder Allan Eskildsen fra Justsen Energiteknik siger:

Undgår fejl og misforståelser

”Vi har nu sikkerhed for, at vores dokumenter altid er tilgængelige i de rette versioner. Det giver en helt anden måde at arbejde på. Eksempelvis bruger vores smede de samme dokumenter til at håndtere reservedele, som teknikerne bruger til at designe nye biobrændselsanlæg. Det gør alting meget nemmere, og vi undgår en masse forsinkelser og misforståelser, fordi de rigtige, opdaterede oplysninger altid er tilgængelige for alle. Set i bakspejlet kan det være svært at forstå, hvordan vi kunne arbejde uden dokumentstyring.”
-Og det er en typisk reaktion fra de virksomheder, som begynder at arbejde med dokumentstyring, lyder det fra Leif Jessen Hansen. Han påpeger, at dokumentstyring kan bruges i rigtig mange situationer og understøtter virksomhedernes samlede forretningsprocessor. En dansk virksomhed, der får produceret varer i udlandet skal eksempelvis være helt sikre på at fabrikken har den senest opdaterede fil. Den samme fil skal marketing have, så de rigtig oplysninger kommer i brochuren og på nettet.
”Med dokumentstyring bliver alle disse processer automatiseret. De rigtige dokumenter er altid til rådighed, i det rette format, det rette sted,” siger Leif Jessen Hansen.

Indsats belønnes med priser – fire år i træk

CDLIGHT A/S har netop modtaget Gazelleprisen – for fjerde år i træk. Den gives til virksomheder som formår at holde en markant vækst, og det er ret usædvanligt, at den uddeles fire år i træk til samme virksomhed.
”Vi har åbenbart ramt plet med vores udvalg af software. Danske virksomheder skal klare sig ved at være smartere og mere effektive, og til det har vi en række redskaber, som er tjent ind på ganske kort tid. Det betyder, at det at handle med CDLIGHT ikke er forbundet med en udgift, men med besparelser i kundens bevidsthed, og det gør os stærke i en krisetid,” siger Leif Jessen Hansen.
CDLIGHT A/S er dog ikke selv gået umærket henover finanskrisen. Virksomheden har også måtte afskedige og selv strømline organisationen. Det ændrer dog ikke på de flotte resultater, som Leif Jessen Hansen forventer vil fortsætte i dette og de kommende år. Se mere på www.cdlight.dk og følgende cases (på engelsk)
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=13744730&linkID=10386716

For yderligere information kontakt venligst
CDLIGHT A/S
Marsallé 38
8700 Horsens