Data Warehouse Server giver Dansk Supermarked konkurrencefordele

Dansk Supermarked har et af landets mest omfattende Data Warehouses Servers, der behandler mere end  10 terabytes data – eller 10.000.000.000.000 bytes. Alligevel kan de fleste bruge systemet uden nogen træning, mener it-direktør Alan Jensen.

Datarækkerne er næsten uendelige i Dansk Supermarkeds Data Warehouse Server. Man skal forestille sig et Excel-regneark med mere end en million rækker, der dagligt bliver større og større. Og samtidig stiller flere og flere brugere mere og mere krævende spørgsmål til indholdet.
Data Warehousing  – store mængder af information samlet, så de kan analyseres (Se boks)  – er blevet kernen Dansk Supermarkeds forretning. Det gjort muligt på en ren Microsoft-strategi med principperne i Dynamic IT, der udstikker retningslinjer for, hvordan applikationer og data spiller sammen på en ensartet måde med service og brugervenlighed i højsædet. Alle væsentlige data om produkt-flows i bl.a. Føtex og Bilkakæderne er samlet på en Microsoft Application Platform, som nu er et dagligt, ledelsesmæssig omdrejningspunkt. For nyligt opgraderede Dansk Supermarked til Microsoft SQL 2005 for at være i stand til at foretage endnu mere avancerede rapporteringer, inkludere Netto-kæden i talgrundlaget og gøre søgninger endnu hurtigere.


Photo credit: mconnors from morguefile.com

Kan ikke fungere uden Data Warehouse Server

”Vi kan ikke fungere uden. De helt åbenlyse fordele er, at vi kan kontrollere vores vareflow meget præcist gennem analyser af vores data. Det betyder, at vi kan optimere på leveringsnøjagtighed og dermed undgå,  at varer bliver udsolgt eller for store indkøb af bestemte varegrupper. Og det er en væsentlig konkurrenceparameter i vores branche,” siger Alan Jensen it-direktør i Dansk Supermarked.
Warehousing benyttes også aktivt i forbindelse med optimering af netværket af leverandører. Datakørsler kan tydeligt afsløre hvilke leverandører, der genererer størst omsætning, og hvilke der, i forhold til andre lignende leverandører, ikke er optimale partnere.

Data frem i lyset
”Med Data Warehousing får vi mange ting frem i lyset, som ellers ville være vanskelige at få overblik over, og vi kan træffe beslutninger på at et velunderbygget grundlag. Vi får nogle helt præcise billeder af den faktiske situation på mange niveauer,” siger Alan Jensen.
Data Warehousing er en velintegreret disciplin hos Dansk Supermarked, som af Microsoft Danmark betegnes, som en af de mest it-modne virksomheder, hvad angår brug og forståelse af Business Intelligence. Siden 1996 har Dansk Supermarked benyttet Warehousing, og Alan Jensen har oplevet at behovet for mere omfattende analyser løbende stiger i takt med, at organisationen bliver bedre til at benytte Data Warehousing og presse systemet for information gennem mere effektive søgninger.
Omkring 700 medarbejdere har i dag adgang til Dansk Supermarkeds Data Warehouse. Adgangen sker på nøje beskrevne niveauer, så hver enkelt medarbejder har adgang til netop de data, der er relevante for vedkommendes arbejdssituation. Det gør samtidig, at systemet bliver overskueligt for den enkelte.

Kan bruges uden træning

”Der er tale om et intuitivt system, som man i princippet kan benytte uden nogen træning. Vi holder dog interne kurser til de mere avancerede funktioner, men systemet er grundlæggende meget enkelt på trods af de enorme datamængder, det indeholder,” siger Alan Jensen.
Dansk Supermarked har valgt at holde virksomhedens meget målrettede satsning på Data Warehousing internt i virksomheden. Det skyldes, at virksomheden ser værktøjet som helt central for driften i modsætning til at andre it-funktioner, som nemmere lader sig outsource.
I øjeblikket arbejder Alan Jensen og hans team på at integrere Netto-kædens data i det nye Data Warehouse. Når det er gjort kan Dansk Supermarked analysere på kryds og tværs af både Føtex, Bilka og Netto. Det vil skabe et yderligere overblik og give flere muligheder for nye effektiviseringer.

###

Om Dansk Supermarked

Dansk Supermarked gruppen er en af Danmarks største supermarkedskæder og landets fjerdestørste virksomhed. Gruppen omfatter varehuskæderne Bilka, Føtex, Netto og A-Z samt kæderne Tøj og Sko og Salling Stormagasiner – i alt over 1.100 butikker. Som den hurtigst voksende virksomhed og med en årlig omsætning på et større milliardbeløb er Dansk Supermarked den førende aktør i dansk detailhandel. Uden for Danmark er Dansk Supermarked etableret i England, Tyskland, Polen og Sverige.
Virksomhedens hovedkontor har domicil i Højbjerg ved Århus. Aktiemajoriteten i Dansk Supermarked A/S besiddes af A.P. Møller-Mærsk.

Løsningen

Dansk Supermarkeds Data Warehouse består af følgende softwarekomponenter:
Microsoft Windows Server 2003 – Enterprise Edition til itaniumbaserede systemer
Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition (64-bit)
Microsoft SQL Server 2005 Analysis Server
Microsoft-partner hos Dansk Supermarked:
Platon A/S har eksisteret siden 1999 og  er Platon i dag det største uafhængige konsulentfirma i Norden indenfor forretningsområdet. Udover Platon er Targit og Intel partnere på løsningen.

###

Om Data Warehouse Server

Et Data warehouse, som det Dansk Supermarked benytter, er en samling af data fra forskellige kilder. Det kan være ERP-systemer, lagerstyring, CRM og flere andre. Data i et Warehouse er lagret efter en række definitioner, der gør det enkelt at foretage analyser. For et Data Warehouse gælder at det er:
Emneorienteret. Data i databasen er organiseret så alle elementer, der er knyttet til et bestemt objekt eller begivenhed i den virkelige verden skal være knyttet sammen i Data Warehouset.
Tidsafhængige. Data i database skal gemmes sammen med tidspunkt, så man kan se, hvordan data har ændret sig over tid.
Uforanderlige. Data ændres aldrig eller slettes men beholdes, så de kan bruges i fremtidige rapporter.
Integreret.  Data skal komme fra alle systemer organisationen bruger og data skal være konsistente.