Delte meninger om Kommissionen

EU-Kommissionens fald affødte i går en trykbølge til de fjerneste afkroge af EU. Det er nu regeringernes opgave at finde en løsning på, hvordan EU kan køre videre med en afsat kommission – en situation uden fortilfælde.
De femten EU-landes regeringer hælder til, at Kommissionen skal blive siddende og gøre deres nuværende arbejde færdigt, men der er langt fra enighed om, hvor lang tid Kommissionen skal have til at pakke kufferterne.

Grækenland

Den græske regering støtter stadig Kommissionen. Finansminister Yannos Papandoniou sagde i går, at den græske regering har fuld tillid til Jaques Santer.
“Jeg vil gerne tro på, at der kommer en løsning snart. Det er ikke heldigt, at Europa mister sin administration,” sagde han.

Tyskland

Forbundsregeringen vil have, at Kommissionen bliver på posten, og tager sig af de løbende sager til parlamentsafstemningen er overstået i juni.
“Dernæst skal en ny kommission indsættes for en fem-årig periode, sagde den tyske forbundskansler Gerhard Schröder,” der tilfældigvis var i Bruxelles i går. Han benægtede, at der er tale om krise i det europæiske samarbejde.
“Kommissionen er stadig handlingsdygtig, og det vil vi bevise ved at vedtage Agenda2000 reformen i næste uge,” sagde han.

Storbritannien

“Det var det eneste rigtige at gøre,” sagde premier minister Tony Blair i går om Kommissionen beslutning om at fratræde. Han ser begivenheden som en mulighed for at skabe tilbundsgående reformer i Europa.
“Nu må vi vælge, om vi skal lade EU blive stående, hvor det er, eller lave de reformer, der er nødvendige,” mener han. Blair krævede, at formanden for Kommissionen, Jaques Santer, træder tilbage så hurtigt som muligt, mens han luftede tanken om, at lade de to britiske kommissærer blive på deres poster.

Frankrig

Den franske præsident Jaques Chirac insisterer på, at der ikke kan indsættes en ny kommission, før der er vedtaget nye regler for kommissærenes arbejde.
“Vi skal have en reform af Kommissionen, der gør den mere strømlinet, med færre kommissærer og mere magt,” udtalte Jaques Chirac.

Spanien

En regeringstalsmand i Madrid fortalte i går at det er den spanske regerings ønske, at de væltede kommissærer bliver på deres poster frem til årskiftet: “Det er i alles interesse, at Kommissionen forbliver arbejdsdygtig så længe som muligt, og helst hele året ud, hvis det er muligt,” lød det fra Madrid.

Finland

Den finske statsminister, Sauli Niinisto, sagde, at Kommissionens beslutning om at gå af var et udtryk for, at kommissærerne tager det politiske ansvar på deres skuldre.
“Der er nu mulighed for en bedre administration.”