Dyr overraskelse i tolden

Danske turister kender for lidt til toldreglerne. Det betyder ærgrelse i lufthavnen og store afgifter til toldvæsenet. Løsningen er at have kvitteringer på alt – også på den bagage, man tager med til udlandet.

I toldcenter København kender man situationen: En turist kommer hjem fra en ferierejse med en nyindkøbt billig garderobe, og den skal til stor overraskelse fortoldes, og der skal betales moms af købsprisen.
»Der er mange, som ikke ved, at man skal betale told af de varer, som medbringes fra lande uden for EU. Det bliver vanskeliggjort af, at turisterne ofte mangler kvitteringer på varerne«, siger en funktionschef fra Toldcenter København.

HUSK KVITTERINGEN
Tolden på tøj fra lande uden for EU er på lidt over 12 pct., men derudover skal der betales moms på 25 pct. af varens indkøbsværdi. Hvis turisten ikke kan dokumentere varens værdi med en kvittering, så kan det blive ekstra dyrt. Tolderne er så nødt til at tage udgangspunkt i en dansk pris for en tilsvarende vare, når tolden skal udregnes. Er det eksempelvis et billigt men ægte tæppe fra Nordafrika, der har en langt højere pris i Danmark, så kan det være en rigtig skidt forretning.
Ifølge lovgivningen skal den rejsende selv sørge for at dokumentere, hvorfra alle dele af bagagen kommer. Det gælder også for de ejendele, som turisterne tager med fra Danmark til rejsemålet.
»Som regel bliver der ikke stillet spørgsmål ved udstyr, som vi kan se, er brugt, men hvis det bliver indført i original emballage, så går vi ud fra, at det er købt i udlandet og fortolder det«, oplyser Told & Skat.

EN EKSTRAREGNING
Toldvæsenet arbejder med en bagatelgrænse på 1.350 kr., men har varen kostet bare par kroner mere, så bliver den rejsende fortoldet af hele varens værdi.
En turist der køber et sæt tøj for 1.500 kr. i New York skal altså betale en ekstraregning på 564 kr. til toldmyndighederne i form af told og moms.
Det er bare afgifterne. Oven i kommer så bøde, hvis man bliver snuppet i at forsøge at indføre varen udenom toldvæsenet.
Toldvæsenets bibel ‘Toldtariffen’ beskriver i alt 15.000 forskellige varegrupper. De forskellige toldsatser varierer fra 0-100 pct. For langt de fleste forbrugsvarer er tolden omkring 10 pct. Toldtariffen kan købes hos boghandlere.

HUSKEREGLER FOR TURISTER
Fra EU-lande Varer, der bliver indført fra et andet EU-land, er ikke pålagt told eller moms. Der er grænser for hvor meget alkohol, kosmetik og tobak, man må medbringe.

Fra ikke-EU-lande Varer til privat brug for under 1.350 kr. skal ikke fortoldes, men eksempelvis et smykke til 1.400 kr. bliver fortoldet af hele prisen.
Har man købt flere ting, bliver man kun fortoldet for de ting, der ligger over 1.350 kr. Det omfatter tøj, ure, smykker, toiletsager, fotografiapparater, musikinstrumenter, radio- og tv-apparater, båndoptagere, sports-, jagt- og fiskeriudstyr samt computere med tilbehør. Der gælder særlige regler for alkohol, tobak og kosmetik.