Dyrvelfærds-forslag er sendt til høring

Justitsminister Frank Jensen (S) sender nu sit lovforslag om dyrevelfærd for søer i høring. Arbejdsgruppen bag lovforslaget, der både tæller repræsentanter fra landbruget, Dyreetisk Råd og Dyrenes Beskyttelse, foreslår, at alle søer skal have adgang til halm, og at spaltegulv og fiksering forbydes.
Justitsminister Frank Jensen siger: “Jeg er særdeles tilfreds med, at det er lykkedes for arbejdsgruppen at nå til enighed om disse nye regler for hold af en vigtig del af den danske svinebestand. Jeg ser frem til allerede inden udgangen af denne måned, at kunne fremsætte forslag til nye regler for hold af svin, der på væsentlige måder forbedrer dyrevelfærden inden for svineproduktionen.”
Overgangsperiode
Arbejdsgruppen foreslår, at de nye regler skal træde i kraft 1. januar 1999. Eksisterende staldsystemer skal dog have en “rimelig overgangsperiode”, så svineproducenterne får en passende tid til at omstille sig, oplyser Justitsministeriet.
Frank Jensens udkast til lovforslag får 100 pct. opbakning fra
Landsudvalget for Svin.
“Forslaget er helt i tråd med den udvikling, der allerede er i gang i dansk svineproduktion,” udtaler formanden for Landsudvalget for Svin, Lindhart Nielsen, og fortsætter: “Vi har været tilbageholdende med at støtte udviklingen, inden der var udviklet alternative staldsystemer, som er fagligt forsvarlige. Det er der nu, og derfor støtter vi forslaget. Principielt er vi dog stadig imod dansk særlovgivning,” påpeger Lindhart Nielsen.