Effektiv IT i folkeskolen kræver handling og stordrift

Folkeskolen og Undervisningsministeriet kritiseres for ikke at leve op til krav om IT i undervisningen på grund dårligt udstyr, og berøringsangst over IT. –Men flere end 100.000 danske skoleelever har ingen problemer med deres skoles computere. Deres skoler har nemlig valgt en løsning fra erhvervslivet: Software as a Service.

Alt for ofte sætter lærere og elever i folkeskolen sig til computere, der ikke virker. Det skal blot ske få gange, før mistilliden til systemer er så stor, at IT ikke længere bliver et primært redskab i undervisning. Dermed glider målsætningerne om IT-integration i undervisning og visionerne om Danmark som førende IT-nation. En nylig undersøgelse fra forskningsinstituttet Dream foretaget i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Læremidler, viser hvor galt det står til. Samtidig har Undervisningsministeriet for blot et par måneder siden udsendt nye læseplaner, som skal sikre brugen af it-redskaber i alle fag, men den opgave kræver nytænkning.
”Et af de største problemer er at elever ikke kan lade være med at pille ved systemerne. Det er som regel en helt naturlig nysgerrig hos elever, der gør systemerne ubrugelige. Lærerne i folkeskolen er specialister inden for pædagogik og undervisninger, og man kan ikke med rimelighed forvente, at de samtidig skal være specialister inden for alle områder af IT. Konsekvensen er, at lærerne undgår IT, fordi det erfaringsmæssigt er for vanskeligt,” siger Steen E. Rahbek, der er senior management konsulent hos ITX.

Skræddersyet løsning giver effektivt IT til Folkeskolen
Han påpeger desuden at Undervisningsministeriet har haft et for stort fokus på at indkøbe computere, mens håndtering af software og administration har været underprioriteret.
”Det nytter ikke at der er computere til alle, hvis de ikke fungerer og er en naturlig del af undervisning. Det har vist sig med al tydelighed, at skolerne ikke alene har kapacitet til at håndtere drift af de mange systemer,” siger Steen E. Rahbek.
Bruger man derimod en model, hvor alle programmer ligger centralt, så kan en computer altid reetableres i løbet af få minutter. Alle programmer indlæses på ny når maskinen tændes, og derfor er det umuligt for elever og lærere at foretage handlinger, der gør at computerne ikke kan bruges i undervisningen. Går noget galt, genstartes maskinen blot. Dette kaldes også Software as a Service og fjerner alle problemer med opdateringer, virus og pilfingre fra skolerne.

Stordriftsfordele minimerer omkostninger
Denne løsning er gennem de seneste fem år blevet udbredt med stor succes i en række kommuner og uddannelsesinstitutioner – og dækker dermed flere end 100.000 elever.
”Gennem stordrift af skolernes systemer, sikrer vi, at computerne fungerer. Opdateringer foregår automatisk og det eneste skolen skal gøre er at fortælle hvilke programmer, der skal bruges i undervisning. Vi kan udrulle flere hundrede programmer på mange tusinde computere i løbet af få sekunder, og det er en løsning, der i dag fungerer på mange danske skoler.”
Prisen for en løsning, der er baseret på ITXs system kan komme ned på 60 øre pr. elev pr. dag. De lave omkostninger skyldes, at alt foregår automatisk programmer og licenser er de samme på næsten alle skoler, og skulle der være specielle behov, så kræver det blot en henvendelse fra skolen før et nyt program er parat til brug.
”Alt er færdigkonfigureret på basis af vores erfaringer med andre skoler. Men hvis en skole eksempelvis skal have et særligt program til eleverne i 1-3 klasse, så klares det på ganske få sekunder,” siger Steen E. Rahbek

For yderligere information kontakt venligst:
Steen E. Rahbek
Senior Management Konsulent
ITX
Anelystparken 39D
DK-8381 Tilst
Telefon: +45 7027 0034
Mobil: +45 6040 7001
Fax: +45 8742 5201
www.itx.dk

Om ITX: siden 2002.
ITX er specialister i software-virtualisering, samt desktop- og client-management løsninger baseret på Microsoft SoftGrid og RES PowerFuse.
Vi ønsker, at levere de mest drifts- og omkostningseffektive it-løsninger i Danmark, og har stor erfaring med løsninger til skoler og uddannelsesinstitutioner.
For mere information om vores løsninger eller produkter besøg vores web-site: www.itx.dk