Effektivisering i medicinalindustrien: LM halverer LEO Pharmas værkstedslager

På LEO Pharmas hovedkvarter i Ballerup arbejder flere end 1.500 ansatte med at producere lægemidler til hele verden. I afdelingen Technical Services har medarbejderne en særlig funktion som LEO Pharmas interne håndværkerafdeling. Deres opgave er at optimere og servicere produktionen af lægemidler samt at bygge specialfremstillede redskaber til virksomheden. Et omfattende samarbejde med Lemvigh-Müller har betydet, at Technical Services i løbet af det seneste år har reduceret lageret med over 50 procent og antallet af fakturaer med hele 80 procent. Dermed er Technical Services bedre i stand til at understøtte LEO Pharmas eksplosive vækst.

For en international medicinalvirksomhed som LEO Pharma er et produktionsstop en alvorlig situation, der kan koste dyrt. Derfor er et dedikeret team af håndværkere og specialister en nødvendighed for produktionsfaciliteterne i Ballerup, hvor lægemidler bliver fremstillet til patienter over hele verden. Presset på Technical Services har særligt kunnet mærkes de seneste par år, hvor LEO Pharma har oplevet en periode med høje vækstrater og konstante udvidelser af produktionen.

Effektiviserer lageret og nedbringer antallet af leverandører
I 2009 valgte afdelingsleder for drift og vedligehold Jens Skriver og sektionsleder Viggo Bostrup fra Technical Services derfor at tage indkøbsfunktionen op til nærmere overvejelse. En stigende mængde leverandører af specialprodukter var nemlig begyndt at tage tid fra de væsentlige opgaver, og med ledelsens fulde opbakning begyndte Serviceafdelingen at undersøge, om der kunne spares tid og penge ved at effektivisere lageret og skære ned på antallet af leverandører.

Enklere indkøb og administration
Jens Skriver siger: “Vi er en virksomhed med en ambitiøs vækststrategi. Vi har behov for effektivitet og gennemsigtighed i vores indkøb og administration. Derfor søgte vi et totalkoncept, hvor vi både kan minimere antallet af leverandører og få lavere priser samt en mere enkel administration af fakturaer.”
Alle leverandører blev gennemgået, og Lemvigh-Müller valgt som hovedleverandør blandt andet på baggrund af Lemvigh-Müllers omfattende erfaring og produktsortiment inden for el-produkter, som er Technical Services’ største indkøbspost.

Fra femten til én leverandør
Det blev i 2009 startskuddet til et omfattende samarbejde med Lemvigh-Müller, som allerede var en blandt mange leverandører af el, vvs, arbejdstøj og meget andet. Ved at samle alt indkøb hos Lemvigh-Müller kunne LEO Pharma nedbringe antallet af leverandører fra omkring 15 til kun én, og det ville give en række åbenlyse fordele.
“Vi har ikke beregnet den præcise gevinst, og det vil heller ikke være muligt, eftersom vi er midt i en voldsom ekspansionsfase, men det er helt tydeligt, at vi sparer både penge og administrationsudgifter ved at have Lemvigh-Müller som eneleverandør,” siger Jens Skriver.
LEO Pharmas Technical Services har i dag 80 procent færre fakturaer at håndtere, og afdelingen har fået bedre overblik over indkøbene end nogensinde før.

Nyt lagersystem i samarbejde med Lemvigh-Müller
“Det er en stor omstilling. Tidligere brugte vi megen tid på at holde møder og snakke med forskellige leverandører, som havde det ene eller andet gode tilbud. Vi kalder dem wienerbrødsleverandører, fordi de typisk kom til møde med morgenbrød. På den måde fik vi et personligt forhold til dem, og vi gik måske for ofte med på et godt tilbud, hvor vi kunne spare småpenge. Men vi havde nok ikke helt øje for, at hver faktura koster os omkring 500 kroner at håndtere, og at den tid, vi brugte, kunne bruges mere effektivt på andre opgaver. Nu har vi fået et bedre overblik, vores lager er blevet reduceret til det halve, og vi har i samarbejde med Lemvigh-Müller indrettet et nyt lagersystem, hvor der er helt styr på mængder og placering,” siger Viggo Bostrup om den professionalisering, som samarbejdet også har tilført arbejdet i Serviceafdelingen.
“Vi var også vant til, at vi kunne bestille, som vi havde lyst til, og at varerne kom dumpende på alle mulige tidspunkter. Nu skal vi bestille inden klokken 14:00 for at få varerne med i den daglige levering næste morgen,” fortæller Viggo Bostrup.

Lagerstyring og onlinehandel reducerer lagerbeholdning
I dag bliver næsten al handel med Lemvigh-Müller foretaget elektronisk via online-systemet LMe-partner. To lagermedarbejdere har adgang til systemet, og via et min/max-lager med stregkodesystem bestiller de løbende flere end 750 varenumre fra Lemvigh-Müllers samlede katalog på flere end 250.000 varenumre. Andre medarbejdere kan også få adgang til at bestille direkte via LMe-partner, såfremt det skulle være nødvendigt. Effektiviseringen af lageret, som Lemvigh-Müller har været konsulent på, har betydet, at lagerbeholdningen nu er reduceret med mere end 50 procent – og den vil blive yderligere reduceret fremover. Det betyder, at LEO Pharma ikke længere har unødvendigt mange varer på lager og dermed kapital bundet i varer, som ikke bidrager direkte til produktionen.

Alt på én faktura
Lemvigh-Müller leverer også større maskiner til LEO Pharma, og i de tilfælde håndteres handlen af den samme kontaktperson hos Lemvigh-Müller, og ordren figurerer på den samme ene, månedlige faktura, som alle de andre daglige indkøb.
“Det har været meget positivt at handle med Lemvigh-Müller, og samarbejdet vil blive udvidet fremover. Eksempelvis har vi overvejelser om at integrere andre leverandørers produkter i lagersystemet. Det bliver en af opgaverne i 2011. Dernæst overvejer vi at indkøbe teleudstyr via Lemvigh-Müller,” siger Jens Skriver.

Faktaboks:
Om LEO Pharma
LEO Pharma er en førende, global medicinalvirksomhed. I mere end hundrede år har virksomhedens produkter forbedret kvaliteten af millioner af menneskers liv rundt omkring i verden. Hovedsædet i Ballerup beskæftiger i dag ca. 1.500 medarbejdere, og på globalt plan har LEO Pharma omkring 3.600 ansatte, fordelt på 58 lande. Produkterne sælges i mere end 100 lande.

###
Stregkoder forenkler varedistribution
Lemvigh-Müller har med et omfattende samarbejde erstattet flere end 15 forskellige leverandører hos LEO Pharma. Derfor leverer Lemvigh-Müller næsten dagligt varer til LEO Pharma. Lemvigh-Müllers bil læsser af på en særligt markeret plads uden for Technical Services tidligt om morgenen. Stregkoder på de forskellige leverancer gør det enkelt for LEO Pharmas interne post at distribuere varerne videre til rette modtager på produktionsanlægget.