Eksporten af slagtesvin til Tyskland når rekord

De lave priser på svinekød i Danmark får i stadig stigende omfang danske landmænd til at sende danske svin til slagterier i Tyskland. Alene i løbet af det seneste halve år er 185.000 slagtesvin eksporteret til Tyskland. I hele 1997 blev der eksporteret 244.000 slagtesvin til Tyskland, og hvis udviklingen fortsætter, vil eksporten af slagtesvin være tæt på en fordobling.

Årsagen er lav pris
Formanden for Landsforeningen af danske svineproducenter, Kent Skaaning, mener, at den lave danske pris på svinekød skyldes, at slagterierne gennem de seneste år har foretaget milliard-investeringer i nye anlæg og omfattende veterinær kontrol. Det skal nu forrentes gennem lavere priser til svineproducenterne.
“Jeg er helt enig i, at vi skal have en høj standard på det veterinære område, men det hjælper jo ikke den enkelte landmand, når han kan kan tjene flere penge ved at sende sine svin til Tyskland. Set i lyset af at der er enighed om, at den europæiske svineproduktion skal skæres ned med 4 til 8 pct., så er det uheldigt, at vi i Danmark har de laveste priser,” siger Kent Skaaning, der frygter, at danske svineproducenter må lukke på bekostning af producenter i andre lande.
De danske landmænd får ca. 80 øre mere pr. kg for slagtesvin i Tyskland end i Danmark.

Slagterierne afviser
Formanden for Danske Slagterier, Jørgen Laursen Vig, afviser, at den lave danske pris skyldes investeringer: “Det er noget snik-snak. Hvis vi som tyskerne kun skulle koncentrere os om hjemmemarkedet, så ville vi også kunne tilbyde højere priser. Men vi eksporterer derimod hovedparten af vores produktion af svinekød til markeder i Asien, som er i økonomisk krise, og det smitter automatisk af på vores pris til landmændene. Naturligvis er vi kede af, at priserne ikke er højere, men indtil produktionen er faldet, kan det ikke være anderledes.” Slagteriselskaberne besluttede i sidste uge, at de indtil videre vil reducere deres indtjening med 30 øre pr. kg for svin. Dette bevirker, at den rekordlave noteringen på 7,50 kr. pr. kg kan fastholdes, på trods af en fortsat meget ringe markedssituation for svinekød.