Én leverandør giver overskud og overblik

For Højbjerg Maskinfabrik betyder færre leverandører lavere priser og mindre bøvl. Samarbejdet med Lemvigh-Müller har sat Højbjerg Maskinfabrik i stand til at spare væsentligt på en række varetyper – ikke mindst stål, som der indkøbes op mod 9.000 tons af om året. Det har givet luft i budgetterne, mere plads på fabrikken og fokus på kernekompetencerne.

Af freelancejournalist Hans Henrik Lichtenberg, www.ytr.dk
Højbjerg Maskinfabrik køber 9.000 tons stål om året. I produktionshallerne syd for Århus bliver de store mængder stål lavet om til højteknologiske kraner, der monteres på lastbiler over hele kloden. Virksomheden har de seneste år, sammen med Lemvigh-Müller, været gennem en omfattende proces, og det har ryddet ud i mængden af leverandører og reduceret rutineopgaver gennem udlicitering af lager og pakning af monteringssæt. For et par år siden havde Højbjerg Maskinfabrik mange stålleverandører. Alt er nu samlet hos Lemvigh-Müller, og det har markant reduceret den tid som tidligere gik med ordrehåndtering, fakturabehandling og reklamationer.
”Det er dyrt at håndtere leverandører, og det er dyrt at have lager. Ved at have én leverandør, som samtidig har lager for os, kan vi minimere risikoen for fejl og spare mange penge,” siger Mogens Kjærgaard, der er indkøbschef hos Højbjerg Maskinfabrik A/S.

Leverandøren bliver partner
”Spørgsmålet for os har naturligvis været, om vi nu kunne risikere at miste overblik og kontakt til vores stålleverandører. Ville vi stå uden information og den nære kontakt til stålmarkedet? – Men sådan er det ikke gået. Vi har stadig de stålleverandører, som vi altid har haft, og vi har stadig den direkte dialog med dem. Forskellen er blot, at når det handler om prisforhandlinger, så er Lemvigh-Müller med ved sidelinjen i en trepartsforhandling. Prisfastsættelsen er aftalt på forhånd, og det betyder, at vi går ud og forhandler med Lemvigh-Müller som partner.
Han viser rundt i de store fabrikshaller syd for Århus. Op mod 35.000 kvadratmeter bruges til kranproduktionen alene på denne lokation, og det er nemt at fare vild i hallerne. Til den serie af cirka 20 kraner som Højbjerg Maskinfabrik producerer benyttes cirka 40.000 enkeltdele, mange af dem er lagervarer. – Men de store mængder stål ligger nu hos Lemvigh-Müller og leveres efter behov. Det har frigjort flere hundrede tusinde kroner i likvider og en hel lagerhal hos Højbjerg Maskinfabrik, som nu kan bruges til den primære produktion.

Flere produktgrupper fra samme leverandør
Samarbejdet gælder ikke kun stålprodukter. Også fra de andre sektioner i Lemvigh-Müller leveres varer til Højbjerg Maskinfabrik.
”Tidligere var der en række medarbejdere, der bestilte eksempelvis handsker og mange andre produkter. Det foregik hos flere forskellige forhandlere og til vidt forskellige priser. Nu køber Højbjerg Maskinfabrik udelukkende gennem Lemvigh-Müller. Det betyder blandt andet, at der er færre leverandører, der skal håndteres i dagligdagen med mindre omkostninger til følge, at der er overblik over indkøbet, og eftersom der nu købes stort ind ét sted, kan priserne justeres i den rigtige retning,” fortæller Brian Alexis, der er Lemvigh-Müllers hovedansvarlige på Højbjerg Maskinfabrik.
”Vi er på den måde sikre på at få lave priser – også på de produkter, som vi normalt ikke har fokus på,” siger Mogens Kjærgaard.


Højbjerg Maskinfabrik køber således både stål, el-produkter, værktøj og VVS gennem Lemvigh-Müller, målet har været at samle så meget som muligt hos én leverandør, og i fremtiden vil yderligere effektiviseringer bliver iværksat. Lemvigh-Müller har om få måneder et nyt IT- system parat, hvilket betyder, at alle produktgrupper kan bestilles på samme system. Det ser Mogens Kjærgaard frem til og nævner også mulighederne for at tage stregkoder i brug, som koordineres med Lemvigh-Müllers lager, således, at der altid er de rette mængder af bestemte forbrugsvarer. Det kan foregå uden, at nogle skal bestille manuelt, og det vil igen betyde en effektiviseringsgevinst hos Højbjerg Maskinfabrik.

Bokse:

Stål for feinsmeckere
Højbjerg Maskinfabrik er en virksomhed, der stiller krav til sine leverandører. Stål, der bruges til de højteknologiske kraner, skal leve op til en lang række kvalitetskrav. Omvendt er stålværkerne interesserede i at levere de helt rigtige produkter til industrien og teste nye kvaliteter. Derfor er Højbjerg Maskinfabrik og en stribe stålværker i nær dialog om udvikling og kvalitetssikring.
”Det er afgørende for vores konkurrenceevne er, at stålet til vores kraner er så let, men samtidig så stærkt som muligt.
Selv om vi har valgt Lemvigh-Müller som vores eneste leverandør af stål, så har vi stadig det nære samarbejde med stålværkerne,” siger Mogens Kjærgaard, indkøbschef hos Højbjerg Maskinfabrik A/S.
Højbjerg Maskinfabrik har sine egne testfaciliteter og er på verdensplan langt fremme med brug af højstyrkestål i kranproduktion. Virksomheden kan kun benytte stål fra en håndfuld stålværker på grund af de høje krav, og alle disse er kendt og valideret af Lemvigh-Müller.

Lemvigh-Müller leverer monteringssæt
Når en kran er færdig i produktionshallerne hos Højbjerg Maskinfabrik, bliver den pakket med en eller flere kasser, som indeholder diverse monteringskomponenter og reservedele til kranen. Kaserne indeholder udelukkende dele, som leveres fra Lemvigh-Müller, og de leveres derfor færdigpakkede fra Lemvigh-Müller på paller. Det er med til at spare plads hos Højbjerg Maskinfabrik, som blot bestiller hjem afhængigt af hvor mange kraner, der skal leveres. Samtidig er det en del af virksomhedens generelle bestræbelser, at ensrette og outsource rutineopgaver, for at kunne koncentrere sig om produktion og udvikling af fremtidens kraner.

Om Højbjerg Maskinfabrik
Højbjerg Maskinfabrik er en dansk virksomhed, som på mere end 60 år har udviklet sig fra et lille cykelværksted til en dynamisk og højteknologisk, international virksomhed, der udvikler og producerer kraner, vognopbygninger, læssebagsmække, hydraulik og transportmateriel til mere end 50 lande over hele verden. 85 procent af produktionen eksporteres. Omkring 800 kompetente medarbejdere og samarbejdspartnere verden over har været med til at gøre Højbjerg Maskinfabrik kendt for en høj kvalitet og finish, for innovative løsninger og måske mest af alt for at levere ekstremt slidstærke produkter, som bliver ved med at løfte tunge opgaver overalt på kloden.
Udgangspunktet for Højbjerg Maskinfabriks produktudvikling er kundernes ønsker. Udvalgte kunder sættes sammen i fokusgrupper og er med allerede ved tegnebordet, hvor de får deres specifikke behov, krav og ønsker indbygget i det færdige produkt. På den måde har udviklerne fingeren på pulsen og sikrer dermed, at kundens forventninger til de kommende produkter indfries. Også internt arbejder Højbjerg Maskinfabrik i projekt- og fokusgrupper, der bidrager med erfaringer fra forskellige afdelinger, så projektholdet får feedback gennem hele udviklingsfasen. Funktionalitet og sikkerhed er vigtige faktorer i al produktudvikling hos Højbjerg Maskinfabrik. Som noget unikt har Højbjerg Maskinfabrik udviklet EVS-systemet, der sikrer maksimal stabilitet og løfteevne i hele kranens arbejdsområde. EVS kombineret med radiofjernstyring giver kranoperatøren mulighed for at koncentrere sig ét hundrede procent om selve løfteopgaven. Se mere på: www.hmf.dk