Enigt landbrug undsiger nu vandmiljøplanen

Et enigt landbrug protesterer mod den nye vandmiljøplan. I et fælles brev fra Dansk Familielandbrug og De danske Landboforeninger til planens miljøpolitiske følgegruppe, beskyldes planen for at gøre det umuligt for landmændene at dyrke deres marker efter økonomisk optimale principper. Lanbruget håber derved at få indflydelse på planens endelige udformning inden den vedtages i næste uge.

Forceret udvikling

Kritikken går på, at gødningsmængderne ifølge den nye plan skal nedsættes med 10 pct. Næstformanden for De danske Landboforeninger, Niels Th. Ilsøe, mener, på den baggrund, at den nye vandmiljøplan vil accelerere strukturudviklingen mod færre men større gårde.

“Den udvikling må landbruget advare imod,” hedder det i brevet fra landbrugets organisationer.

“De ejendomme der lige akkurat opfylder kravene til gødningsmængder, de skal nu til at sænke normen, og det kan de kun gøre ved at sælge nogle af deres dyr eller eller opkøbe mere jord,” siger Niels Th. Ilsøe, der mener at de fleste vil vælge det sidste.

En række ændringer

Næstformanden for landboforeningerne regner med, at den nye vandmiljøplan bliver vedtaget på mandag i næste uge med en række ændringer: “De sidste punktummer er endnu ikke sat, der er stadig uenighed om mængder og økonomien, og det er derfor, vi sender det her brev,” sigen han.