EU-accept skaber næppe knas i fusionen

A.P. Møllers overtagelse af det amerikanske containerselskab Sea-Land skal nu gennem en længere procedure ved EU-Kommissionen. Den dominerende rolle selskabet får på verdensmarkedet kan true mindre container-virksomheder, og derfor vil den næste måned gå med at undersøge, om der er risiko for et undertrykkende monopol.
Finder EU-Kommissionens industrisektion, at der er forhold ved fusionen, der kan påvirke andre industrier negativt i EU, så indledes en fire-måneders tilbundsgående undersøgelse. I A.P. Møllers tilfælde vil Kommissionen kigge særligt på, at rederiet vil blive verdens absolut største container-aktør.

Særlig varsomhed
De senest vedtagede fusionsdirektiver fra sommeren 1997 understreger, at hvis der er tale om en dominerenede position på markedet, så skal Kommissionen udvise særlig varsomhed.
Informationschef i Konkurrencestyrelsen, Finn Porsborg, mener dog, at det er usandsynligt, at EU-Kommissionen vil underkende sammenlægningen: »Det er kun sket 5-7 gange, siden fusionskontrollen blev oprettet i 1980. Derimod sker det ofte, at Kommissionen godkender fusioner på visse betingelser.« Det skete eksempelvis ved fusionen mellem MD-Foods og Kløver Mælk. De blev pålagt at frasælge en del af virksomheden og give andre mejerier adgang til distibutionsnettet.

Frasalg
I andre sager har der været tale om, at virksomhederne skulle frasælge deres biproduktioner eller datterselskaber. Det skete, da to finske papirgiganter slog pjalterne sammen og blev dominerende på hjemmemarkedet. Pludselig havde de også en dominerende position indenfor fremstilling af tagpap, som var en langt mindre produktion. Den gren af den nye virksomhed skulle frasælges, beordrede EU-Kommissionen.
Det er anden gang i år, A.P. Møller skal gennem en fusionsgodkendelse i EU-Kommission. Den 10. maj 1999 sagde EU god for, at A.P. Møller overtog det sydafrikanske Safmarine Container Line N.V.s 50 containersibe for 1,7 mia. kr. EU-Kommissionen fandt i sin gennemgang af sagen, at overtagelsen ikke ville give virksomheden en dominerende rolle på containerområdet, hverken i form af monopol på handelsområdet eller i kraft af selskabernes repræsentation i internationale rederiorganisationer.

Egenkapitalen er afgørende
Som hovedregel skal Kommissionen ind i billedet, hvis begge fusionsparterne har en egenkapital på over 40 mio. kr., eller hvis den effektive konkurrence i det indre marked er truet.
EU-Kommissionen har den fulde ret til at indhente oplysninger fra konkurrenter, offentlige myndigheder og virksomheden selv, og Kommissionen har det sidste ord i alle store fusionssager.