EU forbyder portugisisk okse-eksport pga. kogalskab

EU-Kommissionen vedtager i dag et endeligt eksportstop for oksekød fra Portugal.
En eksplosiv stigning i tilfælde af kogalskab, der kan dræbe mennesker, har drevet EU-landene til at nægte import og kræve omfattende nedslagtninger.

Udbrud i nord
Samtidig sniger smitten sig ind på gårdene længere mod nord. I mandags blev to nye tilfælde konstateret i Frankrig og et nyt i Belgien.
En talsmand for landbrugskommissær Franz Fischler siger til Jyllands-Posten, at de mange udbrud i Portugal skyldes, at landet ikke har gennemført den EU-lovgivning, der blev gennemført efter de mange udbrud i Storbritannien.

Psykologisk effekt
“Portugal eksporterer næsten ikke oksekød, men der er stor psykologisk effekt i et eksportstop overfor de andre EU-lande, der har problemer med BSE. De vil nok gøre en ekstra indsats for at sætte en stopper for sygdommen,” mener han.
Al udveksling af køer og oksekød mellem Portugal og andre lande er forbudt i de næste atten måneder, vedtog EU-Kommissionen. Portugal vil modtage et endnu ikke fastsat beløb til kompensation og teknisk bistand.
Det blev i 1996 påvist, at der kan være en sammenhæng mellem kogalskab eller BSE (Bovin spongiform encephalopati) og en hidtil ukendt variant af den livsfarlige Creutzfeldt-Jacob syge, der bliver overført med kødet til mennesker. I England blev omkring 10 dødsfald sat i direkte forbindelse med de mere end 170.000 BSE-udbrud frem til 1996. Det førte til, at det britiske oksekødmarked blev isoleret fuldstændigt.
Oprydningen kostede EU mere end 4 mia. kr., og det europæiske fællesmarked er stadig lukket for engelsk oksekød, men EUs landbrugsministre ventes at åbne for det britiske kød til foråret 1999.
Det er bevist, at kvæg udvikler BSE, hvis de bliver fodret med kød- og benmel produceret af affald fra slagtede får, der er bærere af fåresygdommen scrapie. EU-Kommissionen har derfor vedtaget, at alt kød- og benmel skal opvarmes til 133 grader. Det er en sikker måde, at dræbe sygdommen på.
Sygdommen er desuden arvelig. Derfor er der ingen anden udvej end at undersøge alle dyr og slagte, hvor BSE findes. Det er også vedtaget i hele EU. Men det har åbenbart ikke virket i Portugal.

BSE i Portugal
Hvert år siden sammenhængen mellem sygdommen hos mennesker og dyr blev opdaget, er antallet af udbrud af BSE fordoblet. I år er der fundet 158 tilfælde af BSE i Portugal.
Problemet forværres yderligere af, at kvægbestanden i Portugal er fordelt på mange små gårde. Hvor EU-landenes gennemsnitlige kvæggård har en besætning på 39 dyr, har de portugisiske bønder kun 7.
Der foreligger altså et enormt arbejde med at kontrollere besætninger, og da gårdene ligger meget næmere hinanden end i andre lande, kan smitten også brede sig nemmere.
Der er siden 1985 konstateret ca. 180.000 tilfælde af BSE i Europa.