EU-lobbyister ikke gode nok

Trods gode kontakter og næse for projekter vil amters og kommuners lobbyister kunne få flere penge ud af EU gennem en mere målrettet indsats.
Danske virksomheder bliver i stigende omfang direkte serviceret af deres amter og kommuner for at få del i EUs milliarder af støttekroner.
Den service udløser årligt et tilskud til virksomhedernes udviklingsprojekter i størrelsesorden 100 mio. kr., som rejses af offentlige ansatte lobbyister med fast sæde i Bruxelles.
Men til trods for at danske lobbyister, der arbejder med udgangspunkt i deres amt eller kommune, har ry for at have de rette kontakter og næse for gode projekter, så mener en kilde i EU-Kommissionen, at Danmark i langt højere grad vil kunne hente EU-midler, hvis arbejdet intensiveres.

Efterlyser visioner
“Det er nok et spørgsmål om, at danskerne fortsat er EU-skeptiske og tror, det hele handler om landbrug. De danske lobbyister jeg møder er generelt velforberedte og velorienterede om udviklingen af deres lokalområder. Men de er langt mindre agressive end mange af deres udenlandske kolleger,” hedder det sig fra en kilde i EU-Kommissionen, der efterlyser flere visioner og en mere målrettet indsats, der kan udløse flere støttemidler. I samme åndedrag siges det, at man i Kommissionen ikke opfatter de offentlige lobbyister som et nødvendigt onde men som samarebejdspartnere, der kan hjælpe til med at få placeret penge fra over 300 fonde og programmer bedst muligt.

Erhvervslivets forlængede arm
Danmark har for tiden 9 kommuner og amter repræsenteret i Bruxelles med lobbyister. Desuden er Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen med i lobbyarbejdet Og tendensen er klar: EUs invitation til mere dialog med regioner og lokalområder får flere motiveret til at bruge Bruxelles som platform til at rejse penge.
Således har Vestsjællands Amt netop åbnet sit regionalkontor, som på forsøgsbasis skal fungere som erhvervslivets forlængede arm over for EU.

En grille
Men ikke alle amter og kommuner ønsker at være med. I Vejle Amt, der klart har valgt det Buxelles-baserede lobbyarbejde fra , siger udviklingsdirektør Per Overgaard: “Det er blevet en grille. Pludselig skal alle have en mand til EU, og ofte handler det mere om prestige end penge og internationalisering.” I Vejle Amt foretrækker man således at søge EU-midler hjemmefra og kun til projekter, som amtet kan se en klar interesse i.