EU vil rydde ud i vækst-fremmere

EU-Kommissionen foreslog i går et forbud mod fire antibiotiske vækstfremmere, der bruges i landbruget for at få dyr til at vokse hurtigere. EUs videnskabelige eksperter har fundet ud af, at der er en betydelig risiko for, at de rester af antibiotika, der er i kød, kan skabe resistens hos mennesker. Det kan betyde dødsfald som følge af, at penicilin preller af på sygdomsbakterier i kroppen.
EU-forslaget er en sejr for Danmark, der længe har kæmpet for et totalforbud på EU-plan mod brugen af antibiotika som vækstfremmer i landbruget.
Der er nu kun fire antibiotiske vækstfremmere tilbage som må bruges på listen i EU. De er også blevet undersøgt, men der har ikke været bevis for, at de kunne bevirke resistens hos mennesker, sagde kommissionens talsmand Gerry Kiely i går: “Det er vigtigt, at et forbud er videnskabeligt funderet, og der har altså kun været en risiko ved fire af de otte stoffer, viser analyserne,” fastslog han.
Danmark vil ikke mærke noget til det nye forbud. Landbruget og regeringen har nemlig indført et frivilligt stop for alle antibiotiske vækstfremmere. Svenskerne derimod har ved lov indført et stop, inden de blev optaget i EU. Det forbud strider mod reglerne i det indre marked og skal ophæves 1. januar 1999. Derfor vil de nu blive tvunget til at accepterere de fire stoffer, der står tilbage på listen.

I kraft fra 1999
I alt er nitten vækstfremmere blevet forbudt af EU. De fire nye stoffer, der er røget ud i kulden er: Virginiamycin, spiramycin, Tylocin og bacitracin. Forbudet ventes at træde i kraft ved årsskiftet, og det gælder også for kød importeret fra lande udenfor EU-samarbejdet.
Antibiotiske vækstfremmere virker ved, at stabilisere dyrenes bakterieflora. Det betyder, at en større del af foderet går til dyret, og ikke til at holde liv i tarmbakterier, dermed vokser dyret hurtigere, og samtidig bliver det ikke så tit sygt. De danske myndigheders og landmænds holdning er, at antibiotika hovedsageligt virker, fordi det dækker over andre sundhedsproblemer i staldene. Derfor anbefaler de et totalt stop i hele EU.
Stofferne bruges næsten udelukkende i svine- og kyllingeproduktion.