Europas største plukkelager får søster i Polen

Et unikt samarbejde mellem JYSK og den danske logistik virksomhed Langebæk Logistik har ført til opførslen af Europas største plukkelager. Det er nu parat til at blive taget i brug, og samtidig er endnu et kæmpelager på vej i Polen.

Et helt unikt lager- og logistikkoncept, udviklet af danske Langebæk Logistik, er på vej til at blive taget i brug hos JYSK på det rekordstore Distributionscenter Uldum. Lageret samler JYSKs nordeuropæiske aktiviteter, når den 40 meter høje bygning på i alt 7.800 m2 er fuldt funktionsdygtigt i løbet af de kommende måneder. Når distributionscenteret kører på højtryk vil det kunne levere varer til omkring 200 butikker i Danmark, Norge, Holland og Storbritannien. Derudover skal der leveres til cirka 100 franchisebutikker.

Distributionscenter til 800 mio. kr.
”Vores plukkelager i Uldum har været Jysks absolut største enkeltstående investering nogensinde. Prisen har derfor været en væsentlig parameter, men vi har lagt endnu mere vægt på at finde de rigtige løsninger med de rette samarbejdspartnere,” fortæller Troels F. Larsen, der er Project Manager Logistics hos JYSK.
Højlagrene betjenes af 21 automatkraner, der hver er 39 meter høje, og vejer 42 tons. Kranerne kører med en hastighed af 17 km/t. Hver kran har kostet 10 millioner kroner, og tilsammen vil de kunne håndtere 320 paller i timen.

Understøtter aggressiv vækststrategi hos JYSK
Distributionscenter Uldum løser først og fremmest JYSKs logistiske problemer nu og langt ind i fremtiden, men der er også tænkt på ergonomi og mere præcision i leverancerne.
”Det er nu muligt for os at planlægge bedre og komme ud til butikkerne oftere. Det skaber et bedre flow, og vi kan undgå at skulle have for mange varer stående ude de enkelte butikker,” lyder det fra JYSK, som med de nye logistikkoncepter får understøttet vækstplanerne langt ind i næste årti.

Koncept danner forbillede

Distributionscenteret, der er udviklet af Langebæk Logistik, er det første af sin art, og den særlige byggemetode er ved at danne eksempel hos flere andre detailkoncerner. JYSK er også begejstret for løsningen, der netop er ved at blive kopieret i lidt mindre målestok hos JYSK i Polen.
”Vi står med et unikt koncept, som har vist sig at fungere over al forventning. Det er i høj grad Langebæks fortjeneste, og grunden til at vi bygger videre i Europa med deres konsulentbistand,” siger Troels F. Larsen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Lars Bek Jensen
Partner – Civilingeniør M.Sc.
LANGEBÆK LOGISTIK A|S
Gydevang 24
3450 Allerød
TLF +45 44 95 55 55
FAX +45 44 95 70 11
DIR +45 44 34 07 06
MOB +45 21 20 06 66
MAIL: lbj@langebaek.com
www.langebaek.com

Fakta om JYSK Distributionscenter Uldum:

• Lars Larsens vej 1 i Uldum dækker over tre højlagre, der er opført i 40 meters højde, hver med et areal på 7.800 m2.
• Der er i Skandinavien aldrig bygget et så stort lager på én gang
• Det er første gang, at reolsystemer i stål anvendes som bærende konstruktion i en bygning af denne type i Danmark
• Investeringen i byggeriet løber op i ca. DKK 800 millioner
• Administrationen blev taget i brug den 18. august 2008. Det første højlager blev taget i brug den 22. september 2008
• Distributionscentret vil være fuldt operationelt i slutningen af 2009.

Kapacitet
• Total størrelse: 64.000 m2/1,43 millioner m3.
• Matrikelarealet er på 330.000 m2 – svarende til 48 fodboldbaner
• Distributionscentret leverer varer til knap 200 butikker i Danmark, Norge, Holland og Storbritannien. Derudover leveres til ca. 100 franchise-butikker
• Højlagrene betjenes af 21 automatkraner, der hver er 39 meter høje, og vejer 42 tons. Kranerne kører med en hastighed af ca. 17 km/t. Pris pr. kran: 10 millioner kroner
• Derudover er der 30.000 lagerpladser i to såkaldte miniload-lagre på hver 1.600 m2 opført i 14 meters højde
• De to miniload-lagre betjenes af 12 automatkraner, der kører med en hastighed af ca. 22 km/t.
• Plads til 134.000 EUR pallepladser
• Over tre kilometer pallebaner på gulvareal
• Maksimumskapacitet ind og ud på en dag er 8.500 paller.
• Opbevaringsplads til 700 containere (se billedet)
• Der er arbejdsstationer til 250 medarbejdere.

Det blev brugt under byggeriet:
• Der er blevet anvendt lige så meget stabilgrus til byggeriet som til opførelsen af otte kilometer dobbeltsporet motorvej
• 10 kilometer vvs rør
• 150 kilometer stærkstrømskabler
• 32 kilometer svagstrømskabler
• Ni kilometer føringsveje til el
• 3.700 lysarmaturer
• 11.500 m3 beton
• 3.075 betonelementer

Brandsikkerhed:
• 75.000 sprinklerhoveder sikrer mod brand. Efter sigende svarer dette til et helt års normalforbrug af sprinklerhoveder i Danmark
• På højlagrene er der monteret vandkanoner, da brandvæsnet ikke kan sprøjte vandet højere op end ca. 25 meter
• Der findes ingen brandstiger, der er høje nok til at nå taget på højlagrene. Nedfiringsseler er derfor installeret til brug for brandvæsnet
• Flere forskellige brandslukningssystemer er installeret, bla. overrisling af ydervæggene på de to miniload-lagre.

Arbejdsmiljø:
• Slut med tunge løft, minimal nedslidning – kasserne kommer til den enkelte medarbejder
• Ingen støvproblemer
• Lyst, venligt og nyt arbejdsmiljø.