Ferskvarer opbevares ulovligt

En række detailforretninger opbevarer ferskvarer uforsvarligt varmt og overtræder dermed loven, når de modtager varer om natten. Alene hos FDB bryder ca. 100 forretninger reglerne.
Manglende kølerum betyder, at store mængder ferske fødevarer bliver placeret i opvarmede lagerrum frem for i de kølerum, der skulle garantere fødevarernes holdbarhed. Og dermed er det sandsynligt, at varerne fordærves før sidste salgsdato.
Ferske fødevarer som kødpålæg og mælkeprodukter er underlagt strenge sikkerheds-regler. Den såkaldte kølekæde skal sikre, at ferske varer ikke på noget tidspunkt under opbevaring og transport fra producent til køledisk kommer over 5 grader.
Jyllands-Posten har fulgt en tilfældig chauffør en tilfældig nat til en tilfældig LokalBrugs. Her stod både mælkeprodukter og kødprodukter i timevis opbevaret ved noget nær stuetemperatur.
Ifølge direktøren i Danske Vognmænd, Michael Svane, er der ikke tale om et enkeltstående tilfælde.
“Den situation er en del af hverdagen for chaufførerne, og der er ingen tvivl om, at det sker i hele landet – og ikke bare hos FDB,” vurderer Michael Svane.
Informationschef Poul Dines erkender, at FDB har problemer med kølefaciliter i ca. 100 forretninger, der således opbevarer varerne ulovligt.
“Problemet er langt større, end vi troede, og vi tager det op i direktionen allerede mandag,” fastslår Poul Dines.
Det er de kommunale levnedsmiddelkontrol-enheder, der har til opgave at kontrollere, om detailforretninger opbevarer fødevarerne forsvarligt.
Men ifølge direktøren for levnedsmiddelkontrollen i Østjylland, Åge Holst Petersen, er der ingen kontrol med fødevarer om natten.
“Hvis der ikke er et kølerum, så skal butikkerne forlange, at varerne bliver leveret i åbningstiden. Det er leverandøren måske ikke interesseret i, men så må butikkerne få deres varer et andet sted fra,” fastslår Åge Holst Petersen.