Festo effektiviserer i fødevareindustrien

Festo har leveret viden og specialdele til en avanceret slagterirobot udviklet af SFK Systems A/S. Robotten, der opskærer svin på højeffektive slagterier, er allerede en del af produktionen på danske, amerikanske og australske slagterier. Festo blev valgt som leverandør på grund af sin unikke viden om pneumatik og servo samt veldokumenterede produkter, som på SFKs primære markeder er godkendte af fødevaremyndighederne.

SFK Systems A/S er en af verdens førende producenter af automatik til slagterier. En nyere robot fra SFK kan uden menneskelig indblanding opskære 650 svinekroppe i timen, og det har stillet store krav til valget af komponenter. De forskellige dele skal kunne klare hårdhændet rengøring, de skal ikke kunne gemme snavs i skjulte hjørner og driftsikkerheden skal være høj. SFK valgte at benytte Festo som leverandør af de 6-7 bevægelige dele og elektronisk styring til opskæringsrobotten på grund af Festos unikke produkter samt viden om pneumatik og servo til fødevareindustrien.

Ny teknik halverer kostprisen
”Det er en stor fordel for vores salg, at alle dele som Festo leverer allerede er godkendt af de amerikanske fødevaremyndigheder(FDA). Festo er samtidig en kendt virksomhed verden over, og det gør vores dokumentation over for både kunder og myndigheder nemmere,” fortæller technical manager fra SFK, Thomas Bork, der har haft ansvaret for udviklingen af den avancerede sav.
Han indledte først og fremmest samarbejdet med Festo på grund af Festos viden om pneumatik og servo. Ved at skifte til en pneumatisk/servo-løsning i stedet for den traditionelle hydrauliske kunne SFK halvere prisen og samtidig øge effektiviteten af deres slagterirobot. Det har betydet en øget konkurrencedygtighed for SFK verden over.

Driftsikker teknologi
En anden stor fordel er, at alle stempler leveret af Festo kan indstilles via PLC. Det betyder, at indkøring og justering ikke længere skal foregå med værktøj på selve robotten, men i princippet kan klares fra en computer hvor som helst. Det øger brugervenligheden.
”Vi har fået en løsning, som er både højteknologisk og simplere. De elementer Festo har leveret er nemmere at rengøre, og de kan tilpasses vores produkt meget præcist. Det betyder blandt andet, at mængden af slanger fra den centrale pumpe ikke er større end det antal, der er behov for. Det nedsætter risikoen for stop i produktion – og det er en væsentlig faktor for vores kunder. Desuden er alle Festos komponenter optimeret designmæssigt til fødevareindustriens behov for rengøring,” siger Thomas Bork. Han påpeger også det positive samarbejde med Festo, og den viden som Festos ingeniør med speciale i automatisering i fødevareindustrien, Klaus Rye Pedersen, har bidraget med i udviklingen af robotten i de seneste par år. Dertil kommer, at Festo har leveret en løsning som er økonomisk fordelagtig, lyder det fra SFK.

Billedtekst:
Robotten, som SFK udviklet, leveres med styring og stempler fra Festo som er nemme at rengøre og dermed egner sig godt til fødevareindustrien.

Fremhævet citat:
”Det er en stor fordel for vores salg, at alle dele som Festo leverer allerede er godkendt af de amerikanske fødevaremyndigheder.” Technical manager, Thomas Bork, SFK.

Fremhævet citat:
” Festos komponenter er optimeret designmæssigt til fødevareindustriens behov for rengøring.”
” Technical manager, Thomas Bork, SFK.

Boks:
Om SFK Systems A/S:
SFK Systems A/S er en af de førende leverandører på verdensplan inden for højteknologiske produktionsanlæg og udstyr til fødevareindustrien, primært svineslagterier. Selskabet har fokus på udvikling, design, produktion og implementering af udstyr til slagtelinjer, service og vedligehold på disse samt levering af visse typer enkeltmaskiner inden for kødforædling.