Flere vælger tandkosmetik

Velfungerende og sunde tænder er ikke altid nok. Flere og flere går til tandlægen for at få tandsættet gjort smukkere. Ny teknologi har gjort livet nemmere for både patienter og tadlæger.

Udviklingen inden for tandkosmetik går stærkt. Tandlægen bliver oftere benyttet som skønhedsklinik, og tandlægerne har fået nogle avancerede redskaber til at rette op på både store og små skønhedsfejl. Tandblegning, bøjler, tandregulering og avancerede implantater er de typiske behandlingsformer.

Udvikling i behandlingsformer
Inden for fremstilling af kroner og implantater er der foregået en stille revolution. Dentallaboratorier og tandlæger bruger i vid udstrækning computere og software til at formgive implantater og forberede operationer. Computerprogrammer kan visualisere implantater i tre dimensioner, hvilket gør det nemt at se og arbejde med en patient, inden vedkommende kommer i tandlægestolen. Avancerede fræsere skærer derefter kroner og implantater ud, som passer præcist til patientens mundhule og øvrige tandsæt. Udviklingen betyder en væsentligt hurtigere behandlingstid for patienter og samtidig bedre materialer samt sikkerhed for korrekt udført arbejde.

Tandregulering
En tandspecialist, ortodontist, kan rådgive om tandregulering. Efter en grundig undersøgelse kan en ortodontist vurdere, om en tandregulering må tilrådes.

Hvis du har et af følgende problemer, kan du have behov for tandregulering:
• Overbid. Tænderne i overkæben står langt fremme foran tænderne i underkæben. Når munden lukkes kan man tit se, at fortænderne i overkæben hviler på underlæbens yderside.
• Underbid. Det er det modsatte af overbid. Tænderne i underkæben sidder for langt fremme i forhold til tænderne i overkæben. Hagespidsen kan blive meget fremstående.
• Trangstilling. Tænderne har hos den enkelte en fastlagt størrelse, så hvis tandbuerne ikke udvikler sig normalt, opstår der pladsmangel. Dette kaldes trangstilling.
• Åbent bid. Det er almindeligt, at fortænderne i over- og underkæbe kan nå hinanden, når munden lukkes. Har man åbent bid, vil man se, at der er tydelig afstand mellem fortænderne i over- og underkæbe, når man tygger sammen på kindtænderne.
• Krydsbid. Tandbuen i overkæben er normalt bredere end tandbuen i underkæben. Det betyder, at tænderne i overkæben tygger sammen “udenpå” tænderne i underkæben. Sker det modsatte kaldes det krydsbid.
• Store mellemrum. Tænderne har en fastlagt størrelse. Udvikles tandbuerne, så de bliver meget store, er der mere plads, end tænderne har brug for.
• Afvigende midterlinie. Midterlinien fastlægges af mellemrummet mellem de midterste fortænder. Denne linie skal normalt være sammenfaldende både for over- og underkæbe. Afvigelsen skal være stor, hvis den skal rettes.

Tandregulering kan udføres med både fast eller aftageligt apparatur. Apparaturet kan sigte mod at flytte tænder, træning af tyggemuskler og påvirkning af kæbernes vækst. Apparaturet fungerer ved at påføre et let tryk på tænder og kæber. Arten af det ortodontiske problem er bestemmende for, hvilken tandreguleringsmetode der kan anvendes.
Det vil være normalt, at man med jævne mellemrum får kontrolleret og justeret sit apparatur. Det kontrolleres, at behandlingen skrider frem som planlagt, og de apparaturdele (bøjler, elastikker), der skal skubbe til tænderne, spændes ved samme lejlighed.

Fakta om implantater:
Til erstatning af mistede tænder kan man undertiden indsætte kunstige rødder fremstillet af metallet titanium. Disse kunstige rødder kaldes implantater, og de fæstnes direkte i kæbebenet. Implantater kan bære kunstige tænder, kroner og broer.

Kroner og broer:
Kroner og broer anvendes traditionelt til erstatning af beskadigede eller mistede tænder. En krone omslutter almindeligvis det, der er tilbage af den beskadigede tand. Kroner kan også anvendes til at forbedre tandens udseende, form eller farve. Broer kan anvendes til erstatning af én eller flere manglende tænder. Der sidder en tand i hver ende af en bro, og broen er fastgjort til disse tænder.