Forbered dig til karrieremesse

Efteråret byder på en stribe karrieremesser og netværksevents, der henvender sig til jobsøgende og virksomheder på jagt efter den helt rigtige profil. Men hvordan er det lige man begår sig på en messe, når varen er enten en selv eller ens virksomhed? Jette Ryttergaard fra CBS giver her en række råd til kandidater og virksomheder, der deltager på karrieremesserne.

Karrieremesser er blevet en vigtig institution inden for mange brancher. For en række virksomheder er deltagelse på messerne blevet en fast bestanddel af deres langsigtede employer branding.
Jette Ryttergaard, der er Corporate Relations Director på CBS, siger:
”De virksomheder, der deltager på karrieremesser arbejder på både den lange bane, op til 20 år frem i tiden, med henblik på at skabe sig et kendt brand som attraktiv arbejdsgiver. – Og helt kortsigtet og resultatfokuseret med henblik på at besætte aktuelle ledige stillinger. Karrieremesser er et godt værktøj til at nå disse mål og komme ud til en bred målgruppe på én gang.”

Tag direktøren med
Hun råder de deltagende virksomheder til at forberede sig grundigt inden messen. Eksempelvis skal det grafiske og kommunikative materiale være sammenhængende og professionelt, og det er en stor fordel at have en direktør og/eller nogle funktionsledere med på standen. Dels ved disse lidt tungere personer sædvanligvis meget om virksomheden og dens karrieremuligheder, dels signalerer det, at virksomheden tager rekruttering alvorligt. Desuden kan det være en fordel at have ekempelvis en trainee med som messens deltagere kan identificere sig med. Virksomhedens HR-folk har naturligvis også en væsentlig funktion på messen med deres brede viden om karriereveje, ansøgningsprocedurer, kulturforskelle mellem afdelinger etc.

Husk de korte mål
”Det er vigtigt, at virksomhedsrepræsentanterne er godt briefet forud for en karrieremesse, så de tænker længere ud end deres eget funktionsområde og er bekendt med de muligheder, virksomheden udbyder bredt, samt de forskellige uddannelsesprofiler. Med henblik på at opnå umiddelbare, målbare resultater på rekrutteringssiden er det hensigtsmæssigt at være meget konkret, det vil sige, hvis man har ledige stillinger, så tag endelig kopi af jobannoncerne med,” siger Jette Ryttergaard.

Research på virksomhederne
Omvendt bør man som kandidat eller studerende også forberede sig ved at sætte sig ind i, hvilke virksomheder man gerne vil besøge og deres baggrund.
”På selve dagen bør man få stillet sin nysgerrighed med nogle anderledes spørgsmål, så man kommer godt ind under virksomheden. Det kan være en fordel at tale med flere medarbejderrepræsentanter fra samme virksomhed, så man lettere kan fornemme medarbejderprofil og virksomhedskultur. Endelig kan man medbringe et opdateret CV, men i mange virksomheder foregår ansøgningsprocessen on-line” siger Jette Ryttergaard.
Samtidig tilråder hun, at man benytter karrieremesser til afklaring og networking: lad spontaniteten råde og få en snak med repræsentanter for virksomheder, som ikke umiddelbart er inden for ens interesseområde, så man på den måde får åbnet op for andre karriereveje end de, som ligger lige til højrebenet.