Fortsat togforsinkelser

DSB kæmper stadig med at overholde sine egne krav til regelmæssig togafgang. Januar-tallene viser, at der er ved at komme styr på problemerne med passagertransporten, der tårnede sig op i de sidste måneder af 1997 og skabte lange køer på banegårdene landet over.
Men stadig kører hverken de internatonale tog, S-tog eller DanLink-forbindelsen efter DSBs egne mindste-krav til forsinkelser. DSB definerer et tog som rettidigt, hvis det er højst to minutter forsinket, for regionaltog og S-tog er det fem minutter. For Intercity og internationale tog er grænsen sat ved 10 minutter.
Planlægger man tur udenlands med tog, så må man samtidig regne med, at der er 16 pct. risiko for, at toget er mere end 10 minutter forsinket. Derimod er der en markant forbedring i antallet af godstoge, posttoge og Intercity, der kører til tiden. De kører nu så regelmæssigt, at kun mellem 8,4 og 12,0 pct. er forsinket.
DSB og banestyrelsen oplyser, at den større regelmæssighed i køreplanen skyldes færre tekniske problemer og bedre koordinering af trafikken. Der har heller ikke været større sporarbejder, der har kunne forsinke togenes ankomst. Driftsdirektør ved DSB, Johannes A. Pedersen siger, at hovedproblemet med Intercitytogene var, at de kom så meget for sent, at man ikke havde til at rette småfejl, inden togene skulle afsted igen.
“Det gik så ud over flere afgange, det var en ond cirkel, men nu går togene til tiden og så har vi tid til at rette fejlenen,” fortæller driftsdirektør Johannes A. Pedersen.