Fremgang for biotek – både globalt og i Danmark

Danmark er nummer tre på listen over europæiske lande, der har flest nye medicinske præparater under udvikling, viser en rapport fra revisions- og rådgivningsfirmaet Ernst & Young. Samtidig viser rapporten, at biotekbranchen tiltrækker risikovillig kapital som aldrig før, og det sikrer branchens innovationskraft langt ud i fremtiden.

Biotek stormer frem på alle fronter, og danske virksomheder er godt med. I USA slog biotekbranchen rekord i 2007 ved at rejse sammenlagt 5,5 milliarder dollars i risikovillig kapital. Antallet af medicinske præparater under udvikling fra danske biotekvirksomheder steg med 25 procent fra 2006 til 2007. Til sammenligning var den gennemsnitlige stigning i Europa ni procent. Det viser nye tal fra Ernst & Young, som afslører, at Danmark med 188 spirende produktmuligheder indtager en tredjeplads i Europa i konkurrencen om at udvikle flest nye biotekprodukter – kun overgået af Storbritannien og Tyskland. Stor tillid til risikofyldt marked Bag tallene gemmer sig en stor tillid til et ellers risikofyldt marked, hvor der er langt fra idé til produkt. Tilliden kommer tillige i en periode med en global kreditkrise. Benny Lynge Sørensen, der er leder af Ernst & Youngs danske Health Sciences-gruppe siger: ”Det er navnlig ventureinvestorerne, der udviser denne tillid gennem fortsatte investeringer. Efter vores opfattelse er ventureinvestorerne så fokuserede i deres investeringer, at de fokuserer mere på det forretningsmæssige potentiale i den enkelte investering end i mere eller mindre kortvarige markedsudsving, der skyldes eksempelvis kreditkriser.”


Photo credit: clarita from morguefile.com

Nøgterne investeringer bag væksten

Spørgsmålet er, om biotekbranchen kan holde dampen oppe. Venturefondene er ikke bundløse, og med de seneste års høje investeringer kan der være tyndet ud – både i risikovillig kapital og interessante investeringsobjekter. ”Det er vanskeligt at sige, om investeringslysten kan holde, da markedet generelt set naturligvis har en indvirkning på muligheden for at rejse kapital, og herudover kan man måske antage, at der er rejst så meget kapital, at der kan være rejst nok til en periode, som investorerne så ønsker at se resultaterne af, før der tilføres yderligere. Der er dog næppe tale om venturetrends, idet ventureinvestorer har en tendens til at se meget nøgternt på tingene,” mener Benny Lynge Sørensen. Danmark er nummer tre i Europa Danmarks flotte placering som nummer tre i Europa over lande med flest nye produkter i pipeline skyldes i høj grad en usædvanlig stærk effektivitet i danske udviklingsprojekter. ”Det er rigtigt, at vi ligger godt med relativt mange lægemiddelkandidater i de prækliniske og kliniske faser. Samtidig har vi relativt færre selskaber end de lande, vi normalt sammenligner os med. Der er således noget, der tyder på en højere grad af effektivitet i de danske udviklingsprojekter,” fortæller Benny Lynge Sørensen. En anden forklaring er, at dansk biotek i de seneste år er gået ind i en mere moden fase, hvor udbyttet af lang langsigtede investeringer nu viser sig.

Rejste 3,4 milliarder kroner i 2007

Dansk biotek er desuden god til at rejse kapital. 3,4 milliarder kroner blev det til i 2007 – fjerdemest i Europa. ”Danmark klarer sig fantastisk flot, både hvad angår antallet af lægemiddelkandidater i klinisk fase og rejst kapital. Det er meget imponerende, når man ser på indbyggertallet,” siger Lisa Almén, der er senior consultant i Ernst & Young. Eksempelvis er præparater mod kræft og HIV under udvikling og danske Zymenex har solgt en lægemiddelkandidat for over 600 millioner kroner i april 2008. Også på opstartssiden går det frem. I 2007 blev 11 nye biotekvirksomheder etableret i Danmark – næsten en fordobling i forhold til 2005. En stærk biotekbranche skaber arbejdspladser og eksport samt genererer yderligere forskning ved at danne bro mellem virksomheder og universiteter, hvor iværksætterne ofte starter. ”Biotek er kort sagt et område, hvor Danmark kan konkurrere med Kina. Den stærke pipeline gør, at fremtiden ser lovende ud. Salg af kandidater giver penge til at investere i nye projekter og endnu flere nye virksomheder,” udtaler Lisa Almén.

Vækst giver arbejde til rådgivere

Revisions- og rådgivningsvirksomheder som Ernst & Young og PricewaterhouseCoopers har i en del år haft særligt fokus på biotekbranchen og har deciderede grupper, som arbejder med biotek, pharma og medico. Hos Ernst & Young består gruppen i Danmark af 30-35 partnere og medarbejdere og på globalt plan indgår mere end 3.000 medarbejdere i health sciences-gruppen. ”Vi har fundet ud af, at dette giver mening i forhold til kunderne, for der er mange specielle forhold, som gør sig gældende. Samtidig bruger vi vores indsigt i branchen i forhold til de ydelser, vi leverer, som eksempelvis assistance i forbindelse med kapitalfremskaffelse og børsnotering. Dertil kommer, at vi udgiver en årlig global rapport om såvel biotek som pharma,” siger Benny Lynge Sørensen.