Fremtidens banker bliver mere specialiserede

De Danske banker ligger højt på den internationale skala, men kan trods deres høje niveau blive endnu bedre, lyder det fra IBM. Et af redskaberne er en åben IT-arkitektur og et fokus på netop de processor, der skaber overskud og differentierer den enkelte bank i forhold til markedet.

Bankkunderne vil i de kommende år stille større krav til bankerne. De vil både have specialiserede ydelser og discountpriser på banale services. Samtidig vil nye spillere dukke op og tilbyde mere differentierede bankservices produkter. Denne udvikling stiller bankerne overfor udfordringer, som kun kan løses gennem et fokus på åbne IT systemer og en systematiseret indsigt i virksomhedens forretnings områder og processer.


Photo credit: gracey from morguefile.com

”Den store fordel for danske banker er den lange tradition for kunde fokuseret IT systemer og et højt niveau af automatisering. Lige siden de første IT-systemer blev indført i branchen, har man haft kunderne registreret via CPR-nummer. Det har gjort det muligt at opbygge et IT system som går på tværs af de enkelte produkt områder og giver et samlet kundeoverblik. Desuden har bankerne valgt at dække størstedelen af deres kunder med en personlig rådgiver. Eksempelvis kan både pension, boliglån, investering og forsikringer overfor en enkelt kunde varetages af en personlig rådgiver. Det er en unik situation, og denne forretningsstruktur kombineret med et højt teknologisk niveau giver de danske banker en særdeles god platform for at rationalisere, effektivisere og rådgive kunderne på tværs af deres behov.” siger salgsdirektør i IBM, Henrik Frøkjær-Jensen. Han er chef for IBMs Financial Services i Danmark, en afdeling med ca. 30 medarbejdere, som udelukkende tager sig af banker og forsikringsselskaber. IBM varetager desuden hovedparten af det danske marked for drift af banksystemer herunder de største danske banker.

Fremtidens udfordringer
IBM har over de sener år udviklet sig til at være en service drevet virksomhed, som tager udgangspunkt i strategisk rådgivning. For fire år siden foretog IBM en omfattende undersøgelse blandt topchefer i verdens største virksomheder for at kunne rådgive bedre om de forandringer IBMs kunder står overfor de kommende år. Spørgsmålet var: ”Hvad er karakteristisk for det marked I vil møde i fremtiden?”. De fire gennemgående svar var: Vi skal fokusere på vores kerneforretning, vi skal være hurtige til at udnytte de muligheder marked byder på ved at komme hurtigere ind og ud igen når marked er mættet, etableringsomkostninger skal ændres fra faste opstarts omkostninger til en variable omkostningsstruktur som følger det marked vi operere i, og der skal skabes øget robusthed overfor udefrakommende ændringer – terror, lovgivning, sygdom etc. Disse svar er siden blevet grundstenene i IBMs langsigtede rådgivning og sammenholdt med en række identificerede trends i bankmarkedet har IBM udviklet en køreplan, for hvordan bankerne kan udvikle sig til at møde fremtidens krav kaldet ”The paradox of Banking 2015” . De fem globale banktendenser, som IBM tager udgangspunkt i er:

– Intens konkurrence, nye spiller kommer på marked (udenlandske finansielle virksomheder, varehuse etc.) – Også øget konkurrence om kvalificeret arbejdskraft.
– To slags banker vil have de bedste overlevelses muligheder: de store finansielle supermarkeder med et komplet udbud og de specialiserede, der satser på særlige områder eller kundegrupper.
– Bankerne søger øget differentiering med fokuseret strategier, produkter og leverance.
– Segmentering af kunderne bliver en ny udfordring, da kunderne ønsker en kombination af billige produkter til en lav pris og højt individualiserede produkter, som passer til deres værdier.
– Øget regulering af den finansielle sektor stiller stadigt større krav til bankerne, blandt andet når det gælder datasikkerhed og gennemsigtighed omkring bankernes produkter og priser.

Åben IT-arkitektur sikrer differentiering
For at følge med i udviklingen er det ifølge IBM nødvendigt at kende sine processer og foretage en systematisering af dem. Det bør foregå i et åbent IT miljø, så alle data kan udveksles, lyder det fra IBM.
”Hvis eksempelvis en arbejdsgang i en bank kan opdeles i 10 sammenhægende processer, så foreslår vi at man analysere og systematisere dem. Måske er punkt 2 og 8 områder, hvor banken ikke differentierer sig fra konkurrenterne og disse processer kan så via en åben systemarkitektur outsources til virksomheder, der er specialiserede i dem og derfor kan tilbyde disse områder til et bedre service niveau eller en laver pris. Omvendt viser det sig, at der er andre punkter, hvor banken differentierer sig i forhold til deres konkurrenter, og derfor skal disse tilføres yderligere fokus da de er af strategiske betydning for banken,” siger Henrik Frøkjær-Jensen.
I fremtiden forventer IBM, at virksomheder, som ikke traditionelt har rod i bankbranchen begynder at tilbyde bankprodukter samtidig med at flere specialiserede banker kommer på markedet. De specialiserede banker er dem, som har forstået at fokusere på deres kerneværdier.

Fra produkt til oplevelse
”Succeskriteriet i fremtiden for bankerne er at evnen til at fokusere på kerneforretning og skabe vækst gennem innovation. Eksempelvis vil vi se at bankfilialerne fra at have fokus på transaktioner og administration bliver salgs- og servicebutikker, hvor kunder og oplevelser kommer i centrum. – Helt i tråd med den øvrige samfundsudvikling, der går fra at være produktorienteret til oplevelsesorienteret,” siger Henrik Frøkjær-Jensen.
Som eksempler på dette nævnes Max Bank i Næstved, der har indrettet sine filialer til hyggelige cafémiljøer, hvor bankdirektøren bruger hovedparten af sin tid på at byde kunder velkommen. Henrik Frøkjær-Jensen peger også på Danske Banks Eksklusiv koncept hvor et segment af kunderne tilbydes at få deres bank service fra 9 højt professionelle finanscentre i placeret rundt om i Danmark.

Om IBM
Med over 329.000 medarbejdere i 160 lande er IBM er den niende største virksomhed i verden og verdens største IT-virksomhed. Hovedparten af IBMs aktiviteter er inden for service – efterfulgt af salg af hardware og software. IBM bliver grundlagt som Computing Tabulating Recording Company i 1911 og i 1924 skiftes navn til International Business Machines Corporation. I 1950 etableres IBM Danmark A/S og få år senere leveres de første mainframecomputere til store virksomheder. I 1990´erne introducerer IBM begrebet e-business for at beskrive, hvordan netværk kan forandre virksomhedernes kernevirksomhed og forretningstransaktioner. Senere kendt som IBM’s On Demand koncept. IBM har ca. 7.350 medarbejdere i Danmark.