Fyret EU-ansat kræver sit job tilbage

Bruxelles Kommissionens banemand vil have oprejsning.
Da hollænderen Paul Van Buitenen blev fyret fra sin stilling EU-Kommissioen i december sidste år, havde han sået kimen til det helt store kollaps. Van Buitenen havde overfor pressen og EU-Parlamentet dokumenteret, at der foregik svindel internt i Kommissionen. Han blev omgående afskediget, men det skabte blot endnu mere opmærksomhed om problemerne. Umiddelbart efter rapporten om EU-kommissærenes manglende kontrol over Kommissionens 19.000 medarbejdere, holdt han et mindre pressemøde.

“Ingen rapport”
“Hvis jeg ikke havde fremlagt min dokumentation, så var der aldrig kommet en så omfattende rapport om Kommissionens svindel,” sagde han.
Efter EU-Kommissionens afgang mener han, at han er berettiget til at få sit job igen. Med direkte adresse til kommissionsformand Jaques Santer krævede han at få ophævet sin suspendering.
“I det mindste må de tilbyde mig et arbejde et andet sted i EU-systemet,” siger han.
Undersøgelseskommissionen, der har efterforsket svindelsagerne i EU-Kommissionen, har lovet alle deres kilder i og uden for Kommissionen beskyttelse gennem anonymitet.