Garverier danner miljønetværk

Den europæiske garveriindustri går nu sammen og danner det første miljønetværk for en industrisektor i Europa. Bag opbygningen af netværket, The TANNET Project, står Dansk Teknologisk Institut, og EUs miljøprogram støtter med to mio. kr. første fase.
Projektet er blevet lagt i danske hænder, fordi danske garvere har en stor ekspertise på området omend en beskeden produktion. Stefan Rydin, der er projektleder på DTI, siger: “The TANNET Project giver os mulighed for at præge strategien for EUs miljøforskningsprogrammer fremover, og det kan få stor betydning for dansk industri,” siger han.
Det afgørende nye i projektet er, at en hel industris interesser med forskere, teknikere og virksomheder arbejder sammen om at lave en strategi for industriens miljøudvikling. Via netværket kan branchen udnytte den samlede viden og undgå, at der bliver lavet de samme analyser og undersøgelser i flere lande samtidig.
Garveriindustrien er kendt for at forurene meget med tungmetaller. Krom er eksempelvis det største enkeltproblem, men ved forholdsvis simple optimeringer i garveprocessen kan udslippene reduceres med op til 90 pct. Den slags løsninger skal i fremtiden deles i den fælleseuropæiske vidensbank. DTI mener, at projektet kan bruges som koncept for andre industrier. Specielt i industrier som tekstil, plast og fødevareindustrien.