God forretning i grøn IT i bankerne

Bankdrift er en af de mest digitaliserede brancher overhovedet. Ingen ydelse i en moderne bank kan formidles uden at bits flyttes, registreres og lagres. Det betyder samtidig, at omkostninger til IT-infrastrukturen i bankerne er høj, og det samme er den medfølgende miljøbelastning. Bankerne kigger derfor i stigende grad på, hvordan ”grøn IT” kan spare både penge og energi ved smartere udnyttelse af teknologi.

Bankernes ydelser er digitale. Det kræver strøm, køling og masser af regnekraft. I de seneste år er mange banker derfor begyndt at tænke grønt. Der er nemlig store summer at spare ved at gå over til miljøvenlige computere og servere. I Danmarks tredjestørste bank, Jyske Bank, blev der for nyligt regnet på strømforbruget ved at gå over til nye miljøvenlige pc’ere til bankens personale. Ved at vælge den strømbesparende løsning frem for den traditionelle kunne der over en fem-årig periode spares for 1,3 millioner kroner strøm.

”Der er mange penge i at tænke grønt, og for os i Jyske Bank hænger miljøhensyn og forretning rigtig godt sammen,”

siger Klaus O. Skjødt, der er direktør for IT-udvikling i Jyske Bank. Her arbejdes med energibesparelser på mange fronter, og selvom bedre udnyttelse af hardware er den største effektiviseringsgevinst, så er der mange andre muligheder.

Én server erstatter 25

”En af de helt store trends i øjeblikket inden for grøn IT er serverkonsolidering – altså at man udnytter sine servere optimalt og opretter virtuelle servere på færre fysiske servere. Vi har i nogle tilfælde været i stand til at virtualisere med en faktor 25 til 1, hvilket betyder at 25 serveres opgaver kunne løses af én ny server,”

siger Klaus O. Skjødt.
Overgangen til virtuelle servere i organisationen har givet kraftige besparelser på det grønne regnskab, men Klaus O. Skjødt nævner, at også andre gevinster har været medvirkende:

”Ved at udnytte vores IT-ressourcer bedre, så kan vi samtidig spare på softwarelicenser, og det betydet meget i denne forbindelse.”

Et andet område som Jyske Banks IT-afdeling har fokus på er Information Lifecycle Management. Det handler om at optimere og tilrettelægge politikker for hvordan og hvilke data, der skal gemmes. I gennem en årrække blev de indsamlede datamængder hos Jyske Bank fordoblet hvert år, og det var ikke holdbart i længden. I stedet satses nu på at gemme de væsentlige data og slette dem, som alligevel kun optager plads og energi i serverrummet.

Energibesparelser kommer af sig selv

”Energibesparelserne kommer for en stor dels vedkommende af sig selv. Det er en trend, som vi ser hos alle vores leverandører for tiden,”

siger Klaus O. Skjødt. Han ser også en række muligheder for banken i den nærmeste fremtid:

”Vi har eksempelvis en Unified Communication-løsning, som alle medarbejdere er koblet på. Det betyder, at vi samler alle former for kommunikation på en platform og gør det nemt at holde virtuelle møder og konferencer online. Når det udnyttet optimalt, så vil vi være i stand til at spare meget på vores rejsebudget – og dermed også mindske miljøbelastningen ved at rejse,”

fortæller Klaus O. Skjødt. Han mener, at vi kun har set begyndelsen af grøn IT, og at der vil ske store landvindinger de kommende år.

”Vi vil nok mest se en masse små tiltag. Computernes pausefunktioner bliver mere intelligente, og vi vil udnytte eksisterende hardware meget bedre og i længere tid end tidligere,” mener Klaus O. Skjødt.