Højsæson for husstøvmider i sengen

De fugtige måneder er optimal formeringstid for husstøvmiderne. Fugtighed i boligerne gør de danske senge til gemmested for husstøvmider, og det kræver handling, hvis man lider af husstøvmide-allergi. I en dansk gennemsnitsseng bor der cirka 10.000 husstøvmider, de lever af døde hudceller og giver symptomer i stil med høfeber- og astma. Det bedste man kan gøre er at benytte allergentæt betræk, bruge dyner og puder, der kan vaskes ved 60 grader C – og holde luftfugtigheden nede.

Allergentætte betræk anbefales af Sundhedsstyrelsen, Astma-Allergi Forbundet i Danmark og speciallæger på området til folk, der lider af hustøvmideallergi. Et allergentæt betræk sikrer, at husstøvmiderne ikke kan trænge gennem, dermed undgår man at blive påvirket af miderne i madrassen. Det er den mest effektiv behandling og forebyggelse, der eksisterer.

Falsk tryghed
Det andet afgørende kriterium for at undgå husstøvmiderne er, at dyne, pude og øvrigt sengetøj kan vaskes ved 60 grader C. Vasker man sine puder og dyner ved 60 grader mindst fire gange om året og bruger allergentæt betræk er man maksimalt beskyttet. Mange produkter beskrives som allergivenlige uden at have disse rette egenskaber. De sælges eksempelvis som ”allergi-venlige” og giver indtryk af at have særlige egenskaber, der kan afhjælpe problemerne med husstøvmider. Her er det vigtigt, at man sikrer sig, at produktet rent faktisk kan vaskes ved 60 grader C. – Ellers får man en falsk sikkerhed og slipper ikke af med husstøvmiderne.

Betræk og vask er det eneste effektive middel
Problemet er taget op af Astma-Allergi Forbundet, der siger:
”Der er endnu ingen undersøgelser, som har kunnet dokumentere en effekt af særlige madrasser, specielle støvsugere, spray til tæpperne eller andre ting. Vi har kendskab til ganske få varegrupper, hvor det rent faktisk er tilfældet. Disse produkter, egnet til dig med allergi over for husstøvmider, er:

• Dyner og puder, som kan vaskes ved 60 grader C. Det er normalt uden betydning, om de indeholder fjer, dun eller syntetisk materiale
• Betræk til madrassen, som er tæt over for husstøvmider – allergentæt betræk
• Husstøvmidetæt betræk til dyner og puder.

Nedbring medicinbehovet med 50 procent
Astma-Allergi Forbundet går videre og anbefaler produkterne i serien Allergy Control. Det er et af de største produkter på markedet, og flere end 12.000 mennesker i Danmark benytter det hver nat. Allergy Control er klinisk afprøvet, og det er dokumenteret, at det kan nedbringe medicinbehovet for børn med hustøvmideallergi til under det halve. Se mere på www.jepsenhealthcare.dk

For yderligere information kontakt venligst:
Jepsen HealthCare
Stanley Tougaard Jepsen
Tune Erhvervspark
Tune Parkvej 5
DK-4030 Tune
Tlf : +45 4499 1432
Fax: +45 4499 1462
info@jepsenhealthcare.dk
www.jepsenhealthcare.dk