HAKI i samarbejde med AMU-centre og Tekniske Skoler

HAKI er ikke blot leverandør af stilladser. For at være på toppen af markedet er det nødvendigt at fokusere på service og viden – ud over at levere kvalitet. Det har ført til et usædvanligt samarbejde mellem HAKI og Nordvestjysk Uddannelsescenter.

Stigende sikkerhedskrav og krav til dokumentation betyder også, at det i stigende grad bliver vigtigt at systematisere viden om sine produkter. Den viden, som HAKI i de seneste 50 år har opbygget, er i de seneste år kommet mange kunder til gode og nu også de studerende på Nordvestjysk Uddannelsescenters AMU-kurser og Tekniske Skole.
Henrik Christensen, der er salgskonsulent hos HAKI, bruger en del af sin arbejdstid på at undervise på Nordvestjysk Uddannelsescenter (NVU). Det har han gjort siden 2001, og samarbejdet har været en succes. NVU kan trække på HAKIs nyeste viden til at give eleverne en opdateret uddannelse. Omvendt får HAKI en mulighed for at møde både nuværende og fremtidens brugere af stilladser og dermed lære om de forventninger og erfaringer, der bliver gjort med udstyret ude på arbejdspladserne.

Rådgivning om montage og sikkerhed
Henrik Christensen underviser som gæstelærer ca. en gang om måneden, og hver gang tager det ca. 2,5 time. Selve undervisningen består af en præsentation af HAKI samt gennemgang af sikkerhedsguide, de seneste vejledninger fra Arbejdstilsynet og montagevejledninger. –Men også den sunde fornuft og samspillet mellem kolleger på arbejdspladsen er en del af undervisningen.
”Moderne stilladser er meget sikre. Når ulykkerne alligevel opstår, skyldes det i høj grad menneskelige fejl, og derfor sætter jeg meget fokus på samarbejdet på arbejdspladsen. Hvis én person laver noget ved stilladset, så kan det have konsekvenser for andre på pladsen,” siger Henrik Christensen.

Stil krav
En af Henriks gennemgående pointer, når han underviser, er, at de studerende skal stille krav til deres leverandør af stillads.
”Stilladser er mere end stål og aluminiumsprofiler. For os er rådgivning og service en integreret del af det at levere stilladser, og det er ikke alle kunder og brugere af stilladser, som umiddelbart forventer det. Vi mener, at stilladsarbejdere og bygherrer skal stille større krav til deres leverandører,” siger Henrik Christensen.

Samspil mellem erhverv og uddannelse
René Rasmussen, der er faglærer på Nordvestjysk Uddannelsescenter (NVU), siger:
”Det er rigtig godt at få en mand ind fra erhvervslivet. Henrik fra HAKI har et objektivt syn på tingene, og han er altid opdateret, så eleverne kan få de seneste nyheder fra stilladsbranchen. Eleverne opfatter det også som et godt afbræk i den teoretiske undervisning, at der kommer en fagmand ind, som kan deltage i diskussionerne. Særligt de ældre elever på AMU-kurserne, som har praktisk erfaring fra stilladsarbejde, sætter pris på diskussioner om forebyggelse af ulykker og korrekt opsætning.”
NVU har tidligere forsøgt at finde gæsteundervisere fra andre stilladsproducenter, men uden held.