Hedgefonde giver afkast uafhængigt af markedet

Hedgefonde er relativt nye på det danske marked. Først for tre år siden blev det muligt for private investorer at placere midler i hedgefondene, som har en række fordele og anderledes muligheder end traditionelle investeringsforeninger. Blandt andet er hedgefonde mindre afhængige af markedets fluktuationer end både aktier og obligationer, som lider i de nuværende markeder.

Hedgefonde er en nyere investeringsmulighed for danske investorer. De er kendetegnet ved at anvende et bredt antal finansielle instrumenter, og der er dermed flydende grænser for hvad en hedgefond i virkeligheden er. Et af de instrumenter hedder shorting og det giver mulighed for at vinde på dalende aktiekurser. Som investor låner man et antal aktier, hvis kurs man forventer, vil falde. Efter at have lånt aktierne sælger man dem. Herefter venter man på, at faldet i kursen indtræffer, hvorefter man køber det lånte antal aktier tilbage igen til en nu lavere kurs og slutteligt afleverer det antal aktier tilbage. Ved at handle på denne måde er det altså muligt at score en gevinst på differencen mellem de først solgte og senere tilbagekøbte aktier. Det giver således mulighed for at tjene penge i et faldende marked. Dette er blot en af mange muligheder med hedgefonde, og som investor bør man sætte sig grundigt ind i hvordan en specifik hedgefond arbejder før man begynder at investere.

Undersøg hedgefonden med kritiske øjne
”Afkast uden samklang med markedskonjunkturerne kræver fagligt topniveau af forvalteren. Derfor bør private investorer kaste et kritisk blik på fagfolkene bag hedgefondene. En undersøgelse, vi foretog i 2006 sammen med CBS viste, at topmotiverede hedgefond forvaltere, som var medejere af forvalterselskabet, faktisk skabte bedre afkast end andre hedgefonde. Samtidig skal man holde sig fra hedgefonde, som vokser over evne. For hvis forvalteren tager for meget investorkapital ind, kan hans markedsniche sandsynligvis ikke rumme de enorme summer, og det går ud over afkastet.” siger Casper Hallas, MBA, direktør og porteføljechef for danske Scandium, som udelukkende investerer i hedgefonde.

Godt supplement til aktier og obligationer
Hedgefonde kræver dermed en årvågenhed fra investorens side, ikke mindst fordi investering der går i mod markedets sædvanlige op- og nedture i højere grad stiller krav til hedgefondforvalteren. Dette betyder at hedgefondinvestering giver en anden type risiko end andre investeringsformer. Vil man have yderligere tryghed kan investering i en portefølje af hedgefonds være en løsning, lyder det fra danske Scandium:
”Private investorer, som ønsker at beskytte formuen, kan især have gavn af en fond af hedgefonde. Det svarer til en investeringsforening, hvor en professionel forvalter vælger en portefølje af aktier, som supplerer hinanden godt. En fond af hedgefonde giver bedre spredning end en enkelt hedgefond, og aktivklassen er et godt supplement til aktier og obligationer,” siger Casper Hallas, MBA, direktør og porteføljechef for danske Scandium, som udelukkende investerer i hedgefonde.


?